Accolade posilňuje svoju prítomnosť na Chebsku a investuje do tamojšej infraštruktúry. Kupuje spoločnosť GELSENWASSER Beteiligungen SE, ktorá vlastní podiely vo vodovodoch, kanalizáciách a teplárenstve

Skupina Accolade ďalej prehlbuje svoju prítomnosť v Karlovarskom kraji, kde od spoločnosti GELSENWASSER AG kupuje nemeckú entitu GELSENWASSER Beteiligungen SE, pod ktorú spadajú podiely v troch regionálnych spoločnostiach zameraných na zásobovanie vodou a likvidáciu odpadových vôd a ďalej na výrobu tepla a elektriny: CHEVAK Cheb a.s., TEREA Cheb s.r.o. a KMS Kraslická městská společnost s.r.o. Pre Accolade je to ďalší záväzok voči karlovarskému regiónu a podpore rozvoja tamojšej infraštruktúry.

Accolade posilňuje svoju prítomnosť na Chebsku a investuje do tamojšej infraštruktúry. Kupuje spoločnosť GELSENWASSER Beteiligungen SE, ktorá vlastní podiely vo vodovodoch, kanalizáciách a teplárenstve

V chebskom CHEVAKu ide o podiel vo výške 28,16 percenta, v dvoch zvyšných firmách o polovičný podiel od spoločnosti GELSENWASSER AG, špecializovanej na infraštruktúru. A to v rámci 100 % akvizície, vďaka ktorej Accolade získava spoločnosť GELSENWASSER Beteiligungen SE, vlastniacej podiely vo vyššie uvedených spoločnostiach. Spoločnosť GELSENWASSER AG pôsobí v chebskom regióne od roku 1995. Pre skupinu Accolade, ktorá sa orientuje na priemyselné nehnuteľnosti, ide o prvú investíciu do tohto odvetvia.

Accolade by týmto chcela ešte viac posilniť svoju prítomnosť v Karlovarskom kraji, ktorý pre nás predstavuje veľmi dôležitú oblasť a v ktorom dlhodobo investujeme nielen do oblasti priemyselných nehnuteľností, ale i do súvisiacej infraštruktúry. Okrem toho sa v regióne zasadzujeme i o kultúrnu a sociálnu podporu miestnych obyvateľov,“ uviedol k akvizícii Milan Kratina, CEO Accolade.

Skupina Accolade tak do svojho portfólia pridáva odbornosti týkajúce sa zásobovania pitnou vodou, teplom i elektrinou, odvádzania a čistenia odpadových vôd, projektovej a laboratórnej činnosti či budovania vodohospodárskych stavieb. Pre Chebsko a okolie ide o význačnú zmenu špecialistov na udržateľnú infraštruktúru. 

„Spoločnosť GELSENWASSER AG spolu s rôznymi komunálnymi partnermi úspešne rozvíjala tieto tri spoločnosti približne 25 rokov. Sme si istí, že v spoločnosti Accolade sme našli nového angažovaného partnera, ktorý bude priamo na mieste pokračovať v ďalšom rozvoji," hovorí Dr. Bernhard Schaefer, vedúci oddelenia korporátneho rozvoja spoločnosti GELSENWASSER AG a dodáva: „Spoločnosť GELSENWASSER AG sa v budúcnosti zameria predovšetkým na svoje aktivity v Nemecku a Poľsku.“ 

Napríklad CHEVAK zásobuje vodou a zaisťuje prevádzku kanalizačnej siete pre 85-tisíc obyvateľov, jeho väčšinovými vlastníkmi sú miestne obce. Práve s tými by chcela Accolade nadviazať všeobecne prospešnú spoluprácu.

Investor, samozrejme, vždy kladie dôraz na čo najväčšie zhodnotenie investícií, teda zisky. No z dlhodobého hľadiska sa nám vždy potvrdilo, že najúspešnejšími projektmi sú tie, kde sa sústredíme v prvom rade na investície do obyvateľov regiónu, v ktorom plánujeme pôsobiť,“ doplnil Kratina. Všetky tri spomenuté spoločnosti, do ktorých Accolade vstupuje, vykazujú dlhodobo tak vlastný kladný kapitál, ako aj hospodárske výsledky. Vyššie opísaná transakcia podlieha schváleniu Úradu pre ochranu hospodárskej súťaže v Českej republike.

Accolade je v karlovarskom regióne význačným hráčom už od roku 2013, tento rok v júni skupina oznámila viac než šesťmiliardové investície do výstavby tamojších priemyselných budov: medzi nimi napríklad dva priemyselné parky s piatimi budovami a trinástimi nájomcami. „Uvedomovali sme si, že oblasť bývalých Sudet bola zo strany štátu i biznisu dlho na okraji záujmov, a to sa odrážalo v platovej hladine i nezamestnanosti,“ podotkol Kratina s tým, že Accolade v kraji už vytvorila viac ako 3,5-tisíc nových pracovných miest.

Od mesta Cheb už Accolade odkúpila pozemky za viac než 205 miliónov korún a radí sa tiež medzi hrdých sponzorov Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch. Okrem toho sa angažuje v celom rade sociálnych programov: spolupracuje s chebským divadlom, Hospicom Sv. Jiří či organizáciou Joker poskytujúcou sociálne služby.

 

Kontakt pre médiá: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com