Accolade podpísala rekordnú úverovú zmluvu s tromi poprednými bankami. 3,4 miliardy korún teraz smeruje na výstavbu najmodernejšieho distribučného centra v Česku

Skupina Accolade, ktorá sa zameriava na investície do prémiových priemyselných nehnuteľností, podpísala úverovú zmluvu s klubom bánk na sumu 137,5 milióna eur (teda zhruba na 3,4 miliardy korún). Ide o najväčší úver v histórii poskytnutý na jednu nájomnú priemyselnú nehnuteľnosť v regióne strednej a východnej Európy. Z peňazí je čiastočne financovaná výstavba automatizovaného distribučného centra pri Kojetíne.

Accolade podpísala rekordnú úverovú zmluvu s tromi poprednými bankami. 3,4 miliardy korún teraz smeruje na výstavbu najmodernejšieho distribučného centra v Česku

„Ďakujeme spolupracujúcim bankám za dôveru nielen k aktivitám Accolade, ale tiež všeobecne k budúcemu vývoju na trhu s priemyselnými nehnuteľnosťami. To nás nesmierne teší,“ povedal Milan Kratina, CEO spoločnosti Accolade. Silný záujem o priemyselné nehnuteľnosti v Českej republike podporuje okrem tradičných faktorov tiež enormný nárast e-commerce. Podľa štatistík Industrial Research Fóra sa vlani dopyt po prenájme týchto priestorov v porovnaní s rokom 2020 zdvihol o viac než šesťdesiat percent

Skupina Accolade podpísala s bankami zmluvu o poskytnutí úveru v prvom štvrťroku tohto roka. Financovanie je svojimi parametrami nastavené tak, aby zohľadňovalo dlhodobé cash flow a úver mohol byť riadne splácaný. Klub bánk vedie Komerční banka, pre ktorú zmluva s Accolade predstavuje prvú vzájomnú spoluprácu. Ďalšími členmi sú potom Česká spořitelnaRaiffeisenbank

Accolade bude z bankového úveru financovať výstavbu a dlhodobé vlastníctvo priemyselnej haly v Kojetíne, ktorá vyrastá na brownfielde po niekdajšom cukrovare. Jej nájomcom bude jeden zo svetových lídrov v oblasti e-commerce, ktorý do regiónu spolu s otvorením haly prinesie až dvetisíc pracovných miest.

„Projekt v Kojetíne je v mnohých ohľadoch unikátny. Poskytnutie úveru je pre nás okrem iného i potvrdením toho, akú výnimočne šetrnú stavbu voči životnému prostrediu realizujeme, keďže financujúce banky pred poskytnutím úveru podrobili projekt veľmi prísnemu posúdeniu, a to nielen z hľadiska udržateľnosti financovania, ale tiež z toho ekologického. Náročné požiadavky vychádzajúce z novoaplikovaných pravidiel EÚ pomohol splniť komplexný systém vykurovania, aplikácia solárnych panelov na výrobu elektrickej energie či šetrný prístup k životnému prostrediu už počas výstavby,“ spresnil finančný riaditeľ Accolade Tomáš Procházka s tým, že okrem samotného financovania projektu skupina Accolade dohodla tiež zaistenie úrokového rizika, čím sa jej podarilo zafixovať na celé obdobie financovania atraktívne úrokové sadzby.

„Vážime si dôveru klienta a mandát vedúceho aranžéra financovania logistického parku Kojetín, ktorý vznikol revitalizáciou brownfieldu a spĺňa najprísnejšie požiadavky na udržateľný rozvoj vrátane ašpirácie na prestížnu ekologickú certifikáciu BREEAM Excellent. Táto ambícia nás veľmi teší, pretože podpora udržateľných projektov je jednou z hlavných priorít nielen KB, ale i celej skupiny Societe Generale,“ informoval Radek Trachta, výkonný riaditeľ pre Globálne bankovníctvo Komerční banky, a.s.

 „Sme radi, že poskytnuté financovanie umožní spoločnosti Accolade, s ktorou dlhodobo spolupracujeme, realizovať ojedinelý projekt. Zároveň sa v ňom odrážajú i strategické priority Českej spořitelny – teda umožniť klientovi získať dlhodobo výhodné a udržateľné podmienky financovania. Tento projekt navyše zohľadňuje i náš dôraz na udržateľnosť z hľadiska životného prostredia, ktoré ako banka presadzujeme, zdôraznila Martina Jůzová, manažérka realitných obchodov Českej spořitelny.

Priemyselný objekt pri Kojetíne, ktorého odovzdanie nájomcovi je plánované na tento rok v lete, bude spĺňať tie najnáročnejšie požiadavky na moderné distribučné centrum 21. storočia. Celková rozloha haly presiahne 187-tisíc štvorcových metrov. S ohľadom na to, že pôjde o unikátny viacposchodový objekt, pôdorys zaberie iba 51-tisíc štvorcových metrov. Na prevádzke haly sa budú v značnej miere zúčastňovať aj roboty a umelá inteligencia. Zámerom Accolade je ašpirovať s budovou na mimoriadne vysoké skóre v ekologickej certifikácii BREEAM

V areáli sa počíta napríklad i s prírodnými prvkami, ako sú miesta pre chrobáky, jašteričky a hmyzie hotely. Plánovaný je chov včiel. Accolade tiež vysadí približne 500 stromov, 300 z nich priamo v areáli, zvyšok v Kojetíne. Celé distribučné centrum sa bude namiesto plynu vykurovať tepelnými čerpadlami. Na streche haly budú inštalované fotovoltické panely s výkonom približne 4 MW. Väčšina elektrickej energie sa spotrebuje v distribučnom centre, nespotrebovanú časť bude budova dodávať späť do siete. 

Dôraz na ekológiu ovplyvnil stavbu od jej začiatku. Výstavbu na kľúč zaisťuje spoločnosť Goldbeck Bau, ktorá približne 12 kilometrov od Kojetína prevádzkuje firmu na výrobu prefabrikovaných betónových prvkov. Vďaka tomu, že je v blízkosti areálu železnice, bolo možné na stavbu prepraviť vlakom 6 800 panelov, ktorých hmotnosť presiahla 80-tisíc ton. Vlaky nahradili 2 267 kamiónov, ktoré by bolo potrebné využiť na prepravu týchto panelov. Práve to, z akej vzdialenosti sa dováža stavebný materiál, je jedným z mnohých kritérií, ktoré sa premietajú do hodnotenia environmentálneho vplyvu stavby a následnej certifikácie BREEAM.   

 

Kontakt pre médiá: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com