Fond Accolade dosiahol v prvom štvrťroku tohto roka zhodnotenie 1,92 %, ktoré zodpovedá očakávanému ročnému výnosu

Za prvé tri mesiace tohto roka dosiahol Accolade Industrial Fund 1,92 % eurové zhodnotenie, čo zodpovedá očakávanému ročnému výnosu vo výške 7 %. Vďaka dlhodobej stratégii a zmluvným doložkám sa navyše fondu darí úspešne zmierňovať súčasné inflačné tlaky. Portfólio nehnuteľností vo fonde sa v prvom kvartáli rozrástlo o ďalšie priemyselné haly a celková plocha prenajímateľných priestorov tak prekročila 1,2 milióna štvorcových metrov. Svoje prostriedky do fondu vložilo už viac než 2 500 investorov. 

Fond Accolade dosiahol v prvom štvrťroku tohto roka zhodnotenie 1,92 %, ktoré zodpovedá očakávanému ročnému výnosu

Hoci vojnový konflikt na Ukrajine, spomaľujúca ekonomika a rastúce ceny vstupov ovplyvňujú takmer akékoľvek podnikanie, v oblasti priemyselných nehnuteľností je možné aj v tomto náročnom období nájsť celý rad pozitív. Jednu z príležitostí predstavuje presun ďalších častí maloobchodu na internet, ktorý i napriek ochladzovaniu určitých kategórií spoločností z oblasti e-commerce generuje dopyt po nových logistických priestoroch. 

„Nový dopyt cítime okrem iného tiež napríklad vo východnom Poľsku, a to od ukrajinských spoločností z radov dodávateľov automobilových reťazcov, ktorí chcú naďalej fungovať,“ povedal Milan Kratina, CEO Accolade. Pokračujúci silný záujem o logistické priestory ukazujú i štatistické údaje o ich neobsadenosti, keď sa priemer v Európe pohybuje okolo 3,5 %, v Česku je tento ukazovateľ ešte výrazne nižší. 

Accolade Industrial Fund nemá na Ukrajine ani v Rusku v súčasnosti žiadne projekty, nájomcov či financujúce banky. Následné vplyvy diania na Ukrajine tak môžu byť iba nepriame – napríklad v podobe inflácie. Fond však funguje ako účinný nástroj boja proti inflačným tlakom v porovnaní so štandardnými cennými papiermi, akými sú dlhopisy či akcie. Zahŕňa totiž protiinflačnú zložku, teda indexáciu nájomného, keď všetky zmluvy s nájomcami obsahujú určitú formu inflačných doložiek. Tie sa budú postupne premietať do celkových príjmov fondu z nájmov. „Práve vďaka inflačným doložkám sa darí minimálne z 80 % infláciu zmierňovať. Zároveň by som rád spomenul i to, že keďže sú všetky nájmy platené v eurách, bavíme sa vlastne o inflácii v eurozóne, ktorá je nižšia než tá v Česku,“ spresnil Milan Kratina. 

Z hľadiska výnosu fond v prvom štvrťroku tohto roka dosiahol 1,92 % v eurách1,41 % v českých korunách, čo sú percentá, ktoré zodpovedajú očakávanému ročnému výnosu 7 %. „V uplynulom roku sme zažili skutočne atypicky rekordný rok. Kľúčové však je, že ak by sme odhliadli od vplyvu precenenia nehnuteľností v portfóliu fondu, naďalej by si držal veľmi zaujímavý a konzistentný výnos plynúci z pravidelného nájomného. A k tomuto stabilnému stavu opäť smerujeme, keďže trh už naráža na pomyselnú hranicu nových cien nehnuteľností a výnosov, ktoré z nich plynú,“ dodal Kratina.

Realitné portfólio fondu Accolade sa v prvých mesiacoch roka rozrástlo o dva nové projekty na poľskom a českom trhu. V Poľsku fond expandoval do úplne novej lokality neďaleko viac než 123-tisícového mesta Górzow Wielkopolski, ktoré sa nachádza na západe krajiny. Vďaka blízkosti nemeckých hraníc je ideálnym miestom pre medzinárodných podnikateľov, ktorí plánujú presunúť svoje aktivity do strednej Európy. Výhodou je tiež výborné dopravné spojenie s Českou republikou, ktoré zaisťuje diaľnica S3 zo Štetína do Prahy. Moderný Park Górzow Wielkopolski s rozlohou viac než 53-tisíc štvorcových metrov je pre nájomcov atraktívny aj preto, lebo môžu využívať výhody rozvinutej mestskej infraštruktúry i prílevu kvalifikovanej pracovnej sily. V rámci tohto projektu do portfólia fondu pribudlo sedem nájomcov, z ktorých päť je pre fond úplne nových.

Na českom trhu fond rozšíril priemyselný park v Ostrove u Stříbra. Nájomcom novej haly s rozlohou 9,5-tisíca štvorcových metrov sa stala spoločnosť Urban Transporte, ktorá poskytuje nielen komplexné logistické služby a skladovanie, ale i ďalší logistický servis. Spoločnosť je súčasťou koncernu KION, ktorý sa spolu s DHL a Tchibom zaraďuje podľa príjmov z nájmov k najväčším nájomcom nehnuteľností patriacich fondu. 

Fond Accolade kladie dôraz na životné prostredie a udržateľnosť. Jeho portfólio patrí k najšetrnejším v Európe. Kľúčová je tiež diverzifikácia a spoľahlivosť nájomcov, čím sú dlhodobo zaistené stabilné výnosy. „Súčasnosť pre nás vytvorila ešte aktuálnejšiu výzvu, ako posúvať a vylepšovať naše stratégie z hľadiska sebestačnosti a udržateľnosti priemyselných budov. Celé naše portfólio tak teraz ešte viac prispôsobujeme šetrnosti nielen k prírode, ale aj prevádzkovým nákladom nájomcov,“ dodáva Milan Kratina.

 

Kontakt pre médiá: 

Lucie Mareš Heřmanská 
+420 773 819 515 
lucie.hermanska@heroandoutlaw.com