Accolade Stories #6 - Flóra v našich parkoch

Sme hrdí na naše udržateľné priemyselné parky

Accolade Stories #6 - Flóra v našich parkoch

Vôňa levandule a rozmarínu

Šetrný prístup k životnému prostrediu okolo nás i v našich parkoch berieme ako úplný základ skupinovej ESG stratégie. Neodmysliteľne k tomu patria tak drobné živočíchy (ale o nich možno niekedy inokedy), ako aj rastliny. Dôležité je však uvedomiť si jednu vec: nie je priemyselný areál ako priemyselný areál. Podobne ani stromy a kvety nemôžu byť všade rovnaké a je potrebné pri ich sadení myslieť na prispôsobenie miestnym klimatickým podmienkam. Poďme sa teraz spoločne pozrieť na to, aké sú kritériá, podľa ktorých vyberáme flóru v našich parkoch.

Rozhodne nám nejde len o estetiku

Výber rastlín v našich priemyselných parkoch je starostlivo premysleným procesom. Úzko spolupracujeme s agentúrou, ktorá sa špecializuje na udeľovanie udržateľných certifikácií BREEAM. Tá teda dohliada na to, že naša zeleň bude v harmónii s prírodou, čím dbáme na to, aby bolo chránené životné prostredie a zachovaná biodiverzita. Nedôjde tak k tomu, že by sa napríklad niektoré druhy premnožili alebo si navzájom škodili.

Levanduľa a Španielsko…

… majú spoločnú lásku k teplu a slnku. Naše španielske parky sú tak doslova voňajúcim príkladom toho, kde sme si dali na flóre obzvlášť záležať. Napríklad okolie priemyselného parku Vitoria je špecifické tým, že sú okolo vysadené levandule. Na druhej strane Španielska v areáli pri Seville zasa takmer nikdy neprší, a tak sa tu darí autochtónnym rastlinám, medzi ktoré patrí napríklad rozmarín.

Príbehy priemyselných parkov sú často oveľa zaujímavejšie, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Teda aspoň tých našich.