Tím Accolade sa ďalej rozširuje. Joanna Sinkiewicz posilní tím manažmentu na novo vzniknutej pozícii Group Commercial Director

Investičná skupina Accolade, ktorá investuje do moderných priemyselných nehnuteľností a udržateľnej európskej infraštruktúry, opäť rozširuje svoj tím. Novú pozíciu Group Commercial Director obsadila Joanna Sinkiewicz, ktorá bude zodpovedná za komercializáciu celého portfólia. 

Tím Accolade sa ďalej rozširuje. Joanna Sinkiewicz posilní tím manažmentu na novo vzniknutej pozícii Group Commercial Director

Joanna Sinkiewicz, ktorá má za sebou viac než 16 rokov skúseností v oblasti nehnuteľností, posilní manažment tím Accolade s jasným cieľom: dosiahnutie kľúčových strategických cieľov, ako sú starostlivosť a rozvoj dlhodobých vzťahov nielen s nájomcami priemyselných parkov, ale i s ďalšími partnermi skupiny. Joanna bude dohliadať na projekty na všetkých trhoch, na ktorých Accolade v rámci správy aktív (asset management) pôsobí. 

„Táto nová pozícia je pre mňa skvelou príležitosťou, keď môžem využiť svoje skúsenosti a odborné znalosti na ďalší rozvoj portfólia Accolade. Je mi veľkou cťou pripojiť sa k spoločnosti, ktorej rozvoj moderných priemyselných zón vnímajú mnohé medzinárodné spoločnosti ako zdroj inšpirácie,“ hovorí Joanna Sinkiewicz, Group Commercial Director v spoločnosti Accolade.

„Som presvedčený, že Joanna zohrá kľúčovú rolu pri utváraní ďalších kapitol v rámci stratégie skupiny Accolade. Jej znalosti a skúsenosti sa totiž skvele zhodujú s našou misiou, ktorú máme pred sebou. Tou je realizácia moderných priemyselných parkov, ktoré vyhovujú požiadavkám trhu i nájomcov," uvádza Lukáš Répal, Chief Operating Officer v spoločnosti Accolade.

Joanna počas svojej pracovnej kariéry okrem iného riadila tiež priemyselné a logistické tímy v strednej a vo východnej Európe v spoločnostiach CBRE a Cushman & Wakefield. Absolvovala Právnickú fakultu na Univerzite vo Varšave a potom pokračovala v štúdiu marketingu, manažmentu a správy nehnuteľností na Vysokej škole ekonomickej vo Varšave.

Accolade pôsobí v šiestich krajinách Európy, v ktorých investuje do modernej a udržateľnej infraštruktúry pre podnikanie svetových značiek predovšetkým z oblastí e-commerce, spracovateľského priemyslu a logistiky. V Česku, Poľsku, Nemecku, Španielsku, Holandsku a na Slovensku vlastní sieť viac než 54 industriálnych parkov s certifikáciou BREEAM zaručujúcou udržateľný a šetrný prístup k životnému prostrediu s celkovou hodnotou 2,8 miliardy eur. Skupina v súčasnosti dokončila komerčné nehnuteľnosti s rozlohou viac než 3,1 milióna štvorcových metrov, ktoré prenajíma 177 nájomcom z celého sveta. V príprave je ďalších viac než 7,7 milióna štvorcových metrov. Accolade investuje aj do revitalizácie brownfieldov. Ich podiel v portfóliu aktuálne tvorí približne jednu tretinu. Budova v revitalizovanom areáli chebských strojární získala ako prvý projekt v Česku známku udržateľnosti „Outstanding“ a rekordné skóre 90,68 % podľa svetovej certifikácie udržateľnosti BREEAM. Aktuálne držíme certifikáciu BREEAM na úrovni „Outstanding“ pri 5 projektoch v Českej republike a Poľsku, čím sa naše portfólio radí k najzelenším v Európe.

Spoločnosť Accolade sa zaviazala dodržiavať zásady ESG dodržiavaním prísnych požiadaviek na ochranu životného prostredia, poskytovaním pomoci a podpory miestnym komunitám a uplatňovaním presne definovaného kódexu predpisov. Firma chápe význam udržateľného rozvoja a snaží sa o rovnováhu medzi ekonomickým rastom a sociálnou a environmentálnou zodpovednosťou.