Accolade Industrial Art: nová nástenná maľba v Hořoviciach

Accolade Industrial Art: nová nástenná maľba v Hořoviciach

Accolade Industrial Art: nová nástenná maľba v Hořoviciach Alebo ďalší krok v našom projekte Accolade Industrial Art, ktorý spája priemyselné parky s umením a kultúrou. Autorom tohto diela je spoločnosť Chemis. Hoci sa narodil v Kazachstane, väčšinu života strávil v Českej republike a v súčasnosti patrí medzi našich najznámejších streetartových umelcov. Jeho diela sú známe svojím sociálnym posolstvom a expresivitou. Cieľom kultúry graffiti a street artu už dávno nie je len ničiť veci, práve naopak! Chcú priniesť umenie širokej verejnosti. A my s nimi!

Video: bit.ly/3sbSKbs.