Investičná konferencia FIRE.

Prinášame malé ohliadnutie sa za investičnou konferenciou FIRE usporiadanou Hospodárskymi novinami, kde sme mali tú česť stať sa generálnym partnerom. 

Investičná konferencia FIRE.

Milan Kratina, náš generálny riaditeľ, ju spolu s Jaroslavom Maškom otvoril úvodným slovom, v ktorom okrem iného zaznelo: „Je nevyhnutné, aby štát podporoval kultúru pozitivity a efektivity na pracovisku. Pri schvaľovaní projektov sa stretávame s prekážkami, ktoré vyžadujú aktívnu úlohu štátu. Potrebujeme viac než slová – potrebujeme činy, aby sme posunuli Českú republiku vpred.“

Na konferencii tiež nechýbal náš Head of Business Development Tomáš Hanáček, ktorý sa zúčastnil na diskusnom paneli zameranom na investície do nehnuteľností: „Priemyselné nehnuteľnosti sú nevyhnutnou infraštruktúrou na rozvoj európskej ekonomiky. Vďaka trvalo nízkej miere neobsadenosti, ktorá sa pohybuje okolo 2 %, dynamika trhu priaznivo podporuje tak nájomné, ako aj výnosy. Priemyselné haly sú navyše úzko naviazané na tri stabilné segmenty: výroba, e-commerce, logistika. Všetkým týmto odvetviam verím a aj doterajšie trendy ako napríklad nearshoring nasvedčujú tomu, že náš odbor dokáže odolávať ekonomickým výkyvom a ponúka stabilné výnosy.“