Nová nástenná maľba spoločnosti Accolade na industriálnej mape Poľska

Po dokončení druhého moderného priemyselného parku v Podlaskom vojvodstve a po prenajatí všetkých jeho priestorov odhalila spoločnosť Accolade novú nástennú maľbu v regióne. Ide o ďalšiu inštaláciu z programu Industrial Art (Priemyselné umenie) spoločnosti Accolade podporujúceho umenie v priemyselných priestoroch, ktorá bola vytvorená v parku Park Białystok II. Doteraz bolo zrealizovaných deväť takýchto projektov, z toho päť v Poľsku a štyri v Českej republike.

Nová nástenná maľba spoločnosti Accolade na industriálnej mape Poľska

Nová nástenná maľba pokrývajúca neuveriteľných 700 metrov štvorcových je najväčším projektom svojho druhu v portfóliu spoločnosti Accolade. Nachádza sa na troch miestach v areáli spoločnosti Park Białystok II. Nástennú maľbu, ktorá živo zachytáva charakteristické symboly, druhy zvierat a miestnu flóru Podlaského vojvodstva, precízne zhotovili dvaja vychýrení umelci v oblasti nástenných malieb Jakub Bitka a Łukasz Chwałka. Výber prírody ako ústrednej témy reaguje na záväzok spoločnosti Accolade v zmysle hodnôt ESG a zodpovedného prístupu k životnému prostrediu. 

„Białystok je pre spoločnosť Accolade osobitným miestom. V roku 2018 sme ako prví otvorili moderný priemyselný park v tomto regióne. Momentálne máme v Podlaskom vojvodstve dva kompletne prenajaté parky s celkovou rozlohou približne 80 000 m2. V roku 2021 sme v parku Białystok iniciovali program Industrial Art spoločnosti Accolade, v rámci ktorého sme tu vytvorili prvú nástennú maľbu. Teším sa, že k programu sa pripojil aj náš druhý park v regióne Białystok a že nová nástenná maľba tvorivo symbolizuje náš záväzok v oblasti udržateľného rozvoja,” povedala Alicja Cholewa, vedúca pre aktíva v poľskom závode spoločnosti Accolade.

Pri tvorbe nástennej maľby bolo naším cieľom vytvoriť vizuálny naratív symbiózy a vzájomného prekrývania sa ľudského sveta a sveta prírody. V umeleckom diele vidíme bizóna a rysa, symbolických strážcov Podlasia, ako sa prechádzajú medzi ľuďmi, čo ilustruje harmóniu medzi týmito ríšami. Viaceré prvky nástennej maľby odkazujú na daný región a ja dúfam, že každý z nich, ako aj dielo ako celok budú prinášať zamestnancom a návštevníkom parku radosť, uviedol Łukasz Chwałek, jeden z tvorcov nástennej maľby. 

Tento projekt nástennej maľby pre nás predstavoval významnú výzvu, pretože sme ho realizovali naprieč tromi odlišnými štruktúrami. Grafiku sme uviedli do života na vodnej cisterne, budove čerpacej stanice a na zádržnej stene a tvorí tak celistvý naratív. Tento nekonvenčný koncept si vyžiadal niekoľko týždňov príprav a návrhov, výsledok nám však priniesol hlboké uspokojenie,“ povedal Jakub Bitka, spoluautor nástennej maľby.

Súčasťou programu Industrial Art spoločnosti Accolade je aj vzdelávanie pre deti a mládež. Investor preto počas vytvárania nástennej maľby organizoval workshopy pre študentov zo školského a predškolskeho komplexu v Nowom Aleksandrówe. Na týchto stretnutiach sa mladí ľudia vo veku 12 až 15 rokov učili techniky striekania nástenných malieb sprejom. Umelci sa podelili o svoje vedomosti tak, že vysvetlili proces tvorby grafiky a význam umenia v industriálnych priestoroch. Študenti mali okrem toho príležitosť nezávisle s touto technikou experimentovať a striekať náter na pripravené povrchy.

V rámci programu Industrial Art spoločnosti Accolade vytvoril investor deväť nástenných malieb, z toho päť v poľských priemyselných parkoch: dve v Białystoku a po jednej v Zielonej Góre, Mińsku Mazowieckom a v Gorzówe Wielkopolskom. Prvé takéto umelecké dielo bolo vytvorené v Białystoku v roku 2021 na základe výberu prostredníctvom súťaže, ktorej sa zúčastnili aj nájomníci priestorov v parku. Všetky nástenné maľby v priemyselných parkoch spoločnosti Accolade boli vytvorené v spolupráci s miestnymi komunitami a umelcami. Tieto práce sú vyjadrením hodnôt investora a jeho záväzku v oblasti ochrany životného prostredia s dôrazom na jedinečné vlastnosti príslušných regiónov.