Štvrťročná aktualizácia z fondu Accolade Industrial Fund

Tento štvrťrok sme svedkami pevného vývoja a strategického rozširovania a podarilo sa nám dokonca adaptovať na dynamiku trhu.

Štvrťročná aktualizácia z fondu Accolade Industrial Fund

Ku kľúčovým hlavným bodom patria:

Rozšírenie portfólia: Produktívny charakter majú naše činnosti prenájmu, nové prenájmy zvýšili prenajatú plochu o 24 000 m². S radosťou takisto oznamujeme náš vstup na holandský trh prostredníctvom akvizície priemyselného a logistického parku Roermond neďaleko mesta Venlo. Súčasťou parku sú dve budovy s celkovou rozlohou takmer 44 000 m² s výškou investície viac ako 48,4 milióna eur. Novým nájomcom je spoločnosť CooperSurgical, ktorá si prenajala viac ako 18 000 m² na zriadenie distribučného strediska pre Európu, Stredný východ a ázijsko-pacifický región. Ďalšie priestory s rozlohou 25 000 m², ktoré budú slúžiť ako distribučné stredisko pre známy online maloobchod v oblasti módy, si navyše prenajala spoločnosťou GXO, globálny líder v oblasti logistických riešení, čím sa ešte zvýšila hodnota nášho portfólia.

Potenciálne zvyšovanie nájomného: Významným bodom je výrazný potenciál zvyšovania nájomného v našom portfóliu. Nájomné na trhu s lukratívnymi priestormi sa zvyšuje rýchlejšie než priemerná provízia za využívanie nášho fondu, čo nám ponúka veľký priestor na ďalšie zvyšovanie nájomného, najmä pri projektoch s končiacim nájmom. Očakávame, že tento trend sa v budúcnosti ešte zrýchli, čím podčiarkne potenciál rastu nášho fondu.

Pozitívna návratnosť pre investorov: Fond preukazuje pozitívnu trajektóriu, i keď medziročná návratnosť je o niečo nižšia než naše pôvodné očakávania, čo môže byť odozva na všeobecné trendy na európskom trhu s nehnuteľnosťami. Dôležité je, že investorom Crown sa podarilo úspešne preplávať výkyvmi v hodnote českej koruny.

Budúce zameranie: Neochvejný ostáva náš záväzok investovať do kvalitných obchodných priestorov v Európe. Tento strategický prístup je kľúčom k správnej orientácii na súčasnom trhu a k podpore dlhodobého rastu.

Našim investorom sme vďační za ich trvalú podporu. V našom úsilí zachovať si v týchto časoch správny smer a vybudovať východisko pre trvalý rast a stabilitu je vaša dôvera kľúčová.