Oslava medzinárodného dňa vzdelávania

V spoločnosti Accolade vzdelávanie nie je len prioritou, je vášňou. Rozumieme, že kritickou úlohou telesnej výchovy je tvarovanie životov mladých ľudí. Práve preto sme hrdí, že spolupracujeme s Trénermi v školách.

Oslava medzinárodného dňa vzdelávania

Pokračujúc v dlhodobom partnerstve sme nadšení, že sa s vami môžeme podeliť o niekoľko pôsobivých čísel: v súčasnosti je v tejto iniciatíve aktívne zapojených úžasných 694 tried zo 142 základných škôl na 25 rôznych miestach.

Prečo práve tento program? Dnešným deťom chýba prirodzený pohyb a bez pozitívneho postoja ich rodičov často ani nemajú príležitosť rozvíjať svoj kladný vzťah k športu. Vedie to k značným problémom vrátane nadváhy a obezity.

Program Tréneri v školách dokáže veci meniť. Umožňuje deťom vyskúšať si priamo v škole celý rad športov pod vedením skúsených trénerov daného športu. Pomáhajú učiteľom budovať kladný vzťah k fyzickým aktivitám, ktoré ovplyvňujú fyzické a mentálne zdravie detí a rozvoj ich mozgu. Tento prístup priniesol aj sľubné výsledky v zlepšovaní celkových školských výsledkov detí.

Spoločne robíme kroky smerom k zdravšej a aktívnejšej budúcnosti pre naše deti.