Aktuálne: Prechod k udržateľným logistickým konštrukciám

Stavebný priemysel je na nevyhnutnej ceste k udržateľnosti, pričom dôraz sa čoraz viac kladie na znižovanie emisií pomocou dômyselnejších logistických postupov.

Aktuálne: Prechod k udržateľným logistickým konštrukciám

Čoraz viac sa upúšťa od tradičnej kamiónovej prepravy a prechádza sa k ekologickejším spôsobom, napr. k železničnej preprave. Tento posun, jeden z rozvíjajúcich sa trendov, so sebou prináša výrazné výhody týkajúce sa najmä efektivity a zmierňovania dopadov na životné prostredie.

Kojetín: Typický príklad

Naše robotické centrum pre Amazon v Kojetíne sa nachádza neďaleko železničných tratí je príkladom tohto posunu. Využili sme železničnú prepravu, ktorou sme priviezli 6 800 betónových panelov z továrne na stavenisko, čím sme ušetrili prepravu pomocou takmer 2 300 kamiónov, ktoré by boli potrebné na ich prepravu. Vďaka tomuto prístupu sme nielenže znížili našu uhlíkovú stopu, ale zohrával aj dôležitú úlohu pri dosiahnutí najvyššieho hodnotenia „Vynikajúci“ v rámci BREEAM za stavebníctvo, čo poukazuje na dôležitosť udržateľnej logistiky pri získavaní medzinárodných environmentálnych certifikátov.

Táto iniciatíva je súčasťou komplexnejších mechanizmov na zavádzanie udržateľnejších procesov v rámci tohto odvetvia. Poukazuje na to, ako môžu strategické rozhodnutia týkajúce sa lokality a prepravy výrazne zmierniť vplyv stavebných projektov na životné prostredie.

Podrobnejšie informácie o tomto trende si môžete prečítať v článku zverejnenom v časopise E15: Z kamionů na vlak. Developeři a výrobci stavebnin koketují se železniční dopravou | e15.cz