Šťastný medzinárodný deň žien!

V skupine Accolade je pre nás mimoriadne dôležité zabezpečovať priateľské prostredie a rovnaké príležitosti pre každého člena či členku nášho tímu. Práve preto sme hrdí, že sme mohli podporiť ostatný ročník konferencie Top Woman Experience - Women's Energy in Business (Skúsenosti špičkových žien – Ženská energia v biznise), ktorú organizuje spoločnosť Top Woman in Real Estate – a sme nadšení, že sa jej rozhodli zúčastniť kolegyne z našej varšavskej kancelárie.

Vítame každú príležitosť podporiť a inšpirovať našich ľudí a ponúknuť im nové spôsoby urýchlenia ich profesionálneho aj osobného rozvoja. Veríme, že vedomosti získané na tejto akcii budú pre ne hodnotné a budú ich motivovať k ďalším pozitívnym vplyvom na okolie.

Pri príležitosti medzinárodného dňa žien posielame vrúcne priania všetkým ženám: nech vaša sila, odhodlanie a vášeň vedie k ešte väčším úspechom! Šťastný medzinárodný deň žien! 

Šťastný medzinárodný deň žien!