Rok 2024 pre nás znamená osobitný míľnik, keďže oslavujeme 10. výročie založenia fondu Accolade Industrial Fund.

Z tohto dôvodu si tento rok mimoriadne vážime každé stretnutie s našimi investormi nad rámec bežného podnikania.

Rok 2024 pre nás znamená osobitný míľnik, keďže oslavujeme 10.  výročie založenia fondu Accolade Industrial Fund.

Veríme, že umenie dokáže spájať a inšpirovať, takže sme sa nedávno vybrali do Brna a pozvali sme našich miestnych investorov na výstavu „Made by Fire“ v Moravskej galérii.

Na prehliadke so sprievodcom sme spoznali fascinujúci príbeh českého skla a porcelánu, v ktorom sa spája tradícia vychádzajúca z miestnej kultúry a priemysel s najmodernejším dizajnom a pokročilými technológiami, vďaka ktorým majú domáci výrobcovia produktov zo skla a porcelánu aj dnes nepopierateľnú hodnotu.

Výber tohto programu nebol náhodný – české sklo a porcelán sú napriek svojej krehkosti povestné odolnosťou, remeselnou dokonalosťou a inovatívnym duchom. A tieto hodnoty sú blízke aj nám vo všetkom, čo robíme.
 
Vyjadrujeme srdečné poďakovanie všetkým, ktorý sa tohto podujatia zúčastnili a podelili sa o svoje názory a o svoju pozitívnu energiu. Naše stretnutie v Brne je iba jedným z mnohých krokov, pomocou ktorých prejavujeme uznanie každému, kto sa rozhodne, že sa k nám na našej ceste pripojí.