Dnes oslavujeme Svetový deň investičných fondov!

Dnes oslavujeme Svetový deň investičných fondov!

Aký príbeh sa touto udalosťou skrýva? 19. apríla 1743 sa narodil Abraham van Ketwich. Tento nizozemský podnikateľ založil v roku 1774 úplne prvý investičný fond s názvom „Eendragt maakt Magt“ (Jednota vytvára silu). Jeho myšlienka spoločného investovania za účelom dosiahnutia atraktívneho zhodnotenia je odvtedy neoddeliteľnou súčasťou každodennej ekonomickej reality, čo platí aj pre naše podnikanie: 

v roku 2024, o 250 rokov neskôr, oslavujeme 10. výročie nášho vlastného investičného fondu; Fond Accolade Industrial Fund je určený pre kvalifikovaných investorov, ktorí rovnako ako my veria v budúcnosť európskeho priemyslu a chcú sa aktívne podieľať na jeho rozvoji. 

Fond Accolade Industrial Fund, ktorý má k 31. decembru 2023 viac ako 3 300 investorov, spravuje aktíva v hodnote 1,7 miliardy EUR (41,8 miliardy CZK) a má viac ako 100 spoľahlivých užívateľov, je na dobrej ceste, ako sa stať cennou súčasťou portfólií investorov predstavujúcou istotu do budúcnosti. 

Na mnoho ďalších úspešných rokov na trhu a na všetkých, ktorí prejavili Fondu svoju dôveru!