O nás • Stratégia ESG

DIVADLO PRE DETI ALEBO DIVADLO ZA JEDEN ÚSMEV

Veríme, že tí najmenší si zaslúžia radosť a bezstarostné chvíle bez ohľadu na svoj zdravotný stav. Preto aj tento rok podporujeme Divadlo za jeden úsmev, čo je skupina talentovaných umelcov, ktorí prostredníctvom krásnych divadelných predstavení rozširujú obzory malých pacientov nemocníc a detí v detských domovoch.

Umenie má čarovnú moc, ktorá dokáže priniesť útechu, nádej a úsmev aj v tých najťažších situáciách. Preto sa venujeme nielen podnikaniu, ale snažíme sa byť aj zodpovedným sociálnym partnerom a solidárnym susedom v regiónoch, kde investujeme do skladových parkov. Zapojenie miestnej komunity je neoddeliteľnou súčasťou stratégie spoločnosti Accolade. V tomto roku umelci z Divadla za jeden úsmev navštívili deti v nemocniciach v poľských mestách Čenstochová, Gorzów Wielkopolski, Białystok, Bydhošť, Lublin a tiež v zariadení pestúnskej starostlivosti v meste Zielona Góra.

Spoločnosť Accolade podporuje Divadlo za jeden úsmev už druhý rok. V minulom roku umelci navštívili oddelenie Detského domova v meste Zielona Góra a malých pacientov v nemocniciach v poľských mestách Gorzów Wielkopolski, Lublin, Białystok a Bydhošť.

DIVADLO PRE DETI ALEBO DIVADLO ZA JEDEN ÚSMEV