O nás • Stratégia ESG

STRATÉGIA ESG

V rámci našich dlhodobých záväzkov v oblasti ESG sa hrdo hlásime k zásadám a cieľom OSN. Pevne veríme, že ich rozvíjanie je cestou k dosiahnutiu lepšej a udržateľnejšej budúcnosti pre nás všetkých.

Zodpovednosť voči našim investorom, nájomcom, obchodným partnerom, spoločnosti a životnému prostrediu je súčasťou našej firemnej kultúry. O jej naplnenie sa snažíme každý deň. Dlhodobo sa venujeme filantropii a nezabúdame na našich zamestnancov, pre ktorých sa denne snažíme vytvárať príjemné prostredie, rovnosť príležitostí, ale takisto ich maximálne podporovať v ďalšom vzdelávaní.

prehrať
Zodpovedné správanie
k svetu okolo nás

Byť dôveryhodnou, zodpovednou a transparentnou spoločnosťou, ktorá aplikuje princípy udržateľného rozvoja, je našou prioritou. Naša stratégia ESG zahŕňa naše záväzky.

E
environmental

ŠETRNÝ PRÍSTUP K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU vo všetkých aspektoch nášho podnikania

Investujeme s rešpektom k svetu okolo nás a naše parky spĺňajú tie najvyššie štandardy modernej výstavby. Naše projekty vždy pripravujeme tak, aby spĺňali certifikáciu udržateľného prístupu BREEAM. Tá zaručuje vysokú mieru šetrnosti týkajúcej sa životného prostredia aj pracovných podmienok pre zamestnancov, ale tiež energetickú sebestačnosť budovy. Inšpiráciu hľadáme aj v priemyselnej tradícii a okrem vytvárania nových lokalít je jedným z našich cieľov aj revitalizácia nevyužívaných areálov.

G
governance

ZODPOVEDNÉ RIADENIE SPOLOČNOSTI, transparentný a férový prístup

Jasne nastavená stratégia, transparentnosť a zodpovedné riadenie spoločnosti. Sme si maximálne vedomí zodpovednosti, ktorú máme voči našim obchodným partnerom, investorom aj zamestnancom. Správame sa k všetkým profesionálne, otvorene a vždy hráme podľa pravidiel. Každý z nás dbá na to, aby jeho konanie zodpovedalo zásadám férovosti a transparentnosti.

Skupina Accolade má zavedený Program dodržiavania trestných a etických predpisov (Criminal Compliance Program). Ten pozostáva z Kódexu dodržiavania trestných predpisov (Criminal Compliance Code) a Etického kódexu (Code of Ethics). Dokumenty obsahujú opatrenia na prevenciu spáchania trestného činu či neetického konania pre všetky osoby pôsobiace v rámci skupiny Accolade.

V prípade podozrenia na protiprávne či neetické konanie sa obráťte na compliance@accolade.eu alebo ombudsman@accolade.eu.

DLHODOBÁ PODPORA 
DOBROČINNÝCH PROJEKTOV

Spoločenská zodpovednosť je dôležitou investíciou do lepšieho sveta okolo nás. Z toho dôvodu sa podieľame na viacerých zaujímavých projektoch.

ACCOLADE 
INDUSTRIAL ART

Umenie a priemysel

Pozitívny prístup k umeniu v priemyselnom parku je myšlienkou spoločnosti Accolade, vďaka ktorej vyjadrujeme spoločné hodnoty a zodpovedný prístup k svetu okolo nás prostredníctvom sociálneho dialógu. Do aktivity zapájame talentovaných umelcov, ale tiež nájomcov parkov.
prehrať

NAŠE PARTNERSTVÁ

social

Najväčšia nástenná maľba Accolade bola vytvorená v parku Bialystok II

Poľsko

Na ploche 700 m2 sa nachádzajú najnovšie diela spoločnosti Accolade Industrial Art. Nástenná maľba v Parku Białystok II je výsledkom ďalšej spolupráce s Jakubom Bitkom a Łukaszom Chwałkom. Celkovo sme už dokončili deväť takýchto projektov, z toho päť v Poľsku a štyri v Českej republike.

Viac informácií
environmental

Accolade sa aktívne zapája do osláv Medzinárodného dňa elektronického odpadu

Poľsko

Na celom svete sa recykluje menej ako 20 % elektronického odpadu. V Európe každý z nás vyprodukuje ročne približne 16 kg elektroodpadu, z čoho sa vyzbiera a spracuje len asi 7 kg. Tieto pomery chceme zmeniť, a preto sme spojili sily s našimi zamestnancami a partnermi pri oslave Medzinárodného dňa elektronického odpadu.

Viac informácií
environmental

Starostlivosť, spolupráca a trvalo udržateľný rozvoj: ocenenie pre mesto Mińsk Mazowiecki

Poľsko

V rámci dobrovoľníckej činnosti zamestnancov sa 20 našich zástupcov zapojilo do čistenia parku Dernalovich. Okrem toho, s ohľadom na udržateľnosť a starostlivosť o životné prostredie, sa 5 z nich vrátilo do Varšavy na bicykli. Táto iniciatíva, realizovaná v rámci našej stratégie ESG, bola zorganizovaná v spolupráci so správou mesta Mińsk Mazowiecki.

Viac informácií
social

DIVADLO PRE DETI ALEBO DIVADLO ZA JEDEN ÚSMEV

Poľsko

Prinášať radosť druhým je nesmierne obohacujúce. Ešte výnimočnejšie je, keď môžeme vykúzliť úsmev na detských tvárach.

Viac informácií
environmental

ACCOLADE PRE MLADÝCH EKOLÓGOV Z MESTA ZIELONA GÓRA

Poľsko

Počas návštevy parku sa žiaci zúčastnili seminára, ktorý viedol včelár. Šesťdesiat žiakov z 5., 6. a 7. triedy malo možnosť dozvedieť sa podrobnosti o živote včiel a pochopiť ich význam pre životné prostredie. Medzi hlavné body programu patrila ukážka nástrojov, ktoré včelári pri svojej práci používajú. Žiaci sa takisto oboznámili so spôsobmi výroby medu.

Viac informácií
social

HISTORICKÁ VÝSTAVA V ŠTETÍNE

Poľsko

Spoločnosť Accolade predstavila výstavu pod šírym nebom venovanú priemyselnej histórii Załomu, čo je jedna zo štetínskych štvrtí.

Viac informácií
environmental

Investícia do mládeže z mesta Legnica

Poľsko

„Dobrá klíma pre Legnicu“ je vzdelávací program určený deťom a mládeži zo škôl v meste Legnica, ktorého cieľom bolo diskutovať o dopadoch klimatických zmien a spoločne vytvárať miesta šetrné k životnému prostrediu.

Viac informácií
social

Otvorenie logistického centra spoločnosti AUTODOC v Štetíne

Poľsko

Spoločnosť AUTODOC, popredný európsky online predajca náhradných dielov pre automobily, otvorila 16. decembra v našom štetínskom parku nové logistické centrum. Spoločnosť AUTODOC tak strojnásobila svoje skladové priestory v Štetíne na 70 000 metrov štvorcových. Sklad s rozlohou 40 000 metrov štvorcových s približne 50 000 paletovými miestami je doposiaľ najväčším skladom spoločnosti AUTODOC.

Viac informácií
social

Nové umelecké dielo v našej zbierke!

Poľsko

Spoločnosť Accolade predstavila ďalšiu nástennú maľbu v priemyselnom parku v rámci projektu Accolade Industrial Art – tentoraz v meste Gorzów Wielkopolski. Ide už o štvrtú nástennú maľbu, ktorá skrášľuje naše priemyselné priestory v Poľsku. Sme radi, že tieto maľby sa stali obľúbeným vizuálnym prvkom, ktorý priťahuje pozornosť našich nájomníkov a pozitívne vplýva na celkový vzhľad krajiny. Ide o ďalšiu grafiku, ktorú navrhli a namaľovali dvaja renomovaní nástenní umelci – Jakub Bitka a Łukasz Chwałek. - podobne ako pri predchádzajúcich dvoch projektoch na nádržiach v mestách Zielona Góra a Mińsk Mazowiecki.

Viac informácií
social

Spoločnosť Accolade podporuje deti ukrajinských utečencov

Poľsko

V júli sa v meste Gorzów Wielkopolski konal letný seminár pre deti ukrajinských utečencov. Vďaka daru spoločnosti Accolade využilo letné semináre spolu až 30 detí ukrajinských vojnových utečencov.

Viac informácií
social

Nová nástenná maľba v parku Mińsk Mazowiecki

Poľsko

Nová nástenná maľba sa nachádza na vodnej nádrži v priemyselnom parku Mińsk Mazowiecki neďaleko diaľnice A2. Ide o ďalšiu grafiku v rámci projektu Accolade Industrial Art, ktorú navrhli a namaľovali dvaja renomovaní nástenní umelci – Jakub Bitka a Łukasz Chwałek.

Viac informácií
social

Stredomorská záhrada v meste Kielce

Poľsko

Vo štvrtok 2. júna 2022 sa uskutočnilo oficiálne otvorenie Stredomorskej záhrady v Botanickej záhrade v Kielcach. Na návštevníkov tam čakajú rastliny, vône a farby pochádzajúce z juhu Európy. Stredomorská záhrada vznikla vďaka darcom Accolade Group a Raben Logistics Polska

Viac informácií
social

Eko-event v parku Accolade v Legnici

Poľsko

Spolu s Raben Logistics Polska a mestom Legnica sme podporili kampaň "Naše Green Light pre Zem" zameranú na environmentálne vzdelávanie. Akciu zorganizovalo oddelenie propagácie a sociálnej komunikácie Mestského úradu v Legnici v spolupráci s Fórom mládeže Legnica. Prvá etapa trvala od 4. do 18. mája 2022, počas ktorej päť tímov z rôznych škôl v meste, spolu 131 ľudí, vyzbieralo 33 000 litrov odpadu.

Viac informácií
social

Mural v Zielonej Góre

Poľsko

Nástenná maľba na vodnej nádrži v priemyselnom parku Zielona Góra vznikla v nadväznosti na program Accolade Industrial Art. Témou nástennej maľby je hrozno, ktoré je miestnym symbolom mesta.

Viac informácií
social

Białystok mural

Poľsko

Nástenná maľba, ktorá bola vytvorená na opornom múre priemyselného parku v Bialystoku, je prvým projektom realizovaným v rámci projektu Accolade Industrial Art.

Viac informácií
environmental

Ekologická akcia v Kielcach

Poľsko

Príklad akcie, ktorá učí prostredníctvom zábavy, vychováva učením a pomáha dosahovať vybrané ciele udržateľného rozvoja.

Viac informácií
environmental

Ekologická exkurzia pre deti v Štetíne

Poľsko

Počas Európskeho týždňa udržateľného rozvoja v septembri 2021 sme hostili takmer 80 žiakov v štetínskom priemyselnom parku, ktorý bol vybudovaný s osobitnou starostlivosťou o životné prostredie.

Viac informácií
social

Divadlo Za jeden úsmev

Poľsko

Podporou projektu „Divadlo za úsmev“ pomáhame vyčariť úsmev na detských tvárach – prostredníctvom skupiny umelcov, ktorí rozosmievajú deti v nemocniciach a detských domovoch.

Viac informácií
social

Nezisková organizácia MELA

Česká republika

MELA ponúka pomoc ľuďom s mentálnym alebo kombinovaným postihnutím a s psychiatrickým ochorením. Veríme, že každý môže vykonávať prácu, ktorá ho bude baviť a za ktorú bude primerane odmenený.

Viac informácií
social

Nadácia Neuron

Česká republika

Záleží nám na posunutí našej krajiny vpred v oblasti vedy a výskumu. Podporujeme tých najlepších vedcov a ich objavy.

Viac informácií
social

Česká spořitelna – Accolade cycling team

Česká republika

Pod našou značkou preteká i Česká spořitelna – Accolade cycling tím plný špičkových cyklistov zbierajúcich jedno víťazstvo za druhým.

Viac informácií
social

Nadačný fond Veroniky Kašákovej

Česká republika

Sme hrdým partnerom Nadácie Veroniky Kašákovej, ktorá sprevádza mladých ľudí z detských domovov na ich ceste do skutočného života. Nadácia posiela ku každému mladému človeku, ktorý prejaví záujem o pomoc, tzv. sprievodcu, ktorý mu pomáha s praktickými záležitosťami, a predovšetkým mu poskytuje psychologickú podporu v období životných zmien.

Viac informácií
social

CHEBSKÝ REGIÓN

Česká republika

Chceme byť zodpovedným členom spoločnosti v regiónoch, kde pôsobíme, a prinášať miestnym obyvateľom zaujímavé kultúrne vyžitie. Teší nás dlhodobá spolupráca nielen s chebským divadlom, ale aj s ďalšími kultúrnymi organizáciami v rámci chebského regiónu.

Viac informácií
social

HOSPIC SV. JIŘÍ

Česká republika

Spolupracujeme s organizáciou poskytujúcou komplexné služby hospicovej paliatívnej starostlivosti, ktorá spočíva v lekárskej, psychologickej, sociálnej a duchovnej podpore.

Viac informácií
social

JOKER

Česká republika

Naša pomoc je zameraná na ľudí s rôznym postihnutím. Organizácia Joker poskytuje sociálne služby a snaží sa zapojiť klientov so zdravotným postihnutím do rôznych aktivít v rámci sociálnych a terapeutických dielní.

Viac informácií
environmental

MOKŘADY

Česká republika

Zadržiavanie vody a zlepšovanie vodného režimu v krajine je veľkou témou súčasnosti, preto podporujeme aktivity spolku Mokřady z.s., ktorý sa touto problematikou zaoberá a uplatňuje rôzne riešenia prospešné pre životné prostredie, ako sú napríklad tône a mokrade.

Viac informácií
social

Medzinárodný filmový festival Karlove Vary

Česká republika

V oblasti kultúry sme partnerom Medzinárodného filmového festivalu v Karlových Varoch a zároveň investujeme do českej kinematografie.

Viac informácií
social

Středisko Víteček

Česká republika

Podporujeme Středisko Víteček, ktorého poslaním je pomáhať deťom a dospelým so zdravotným postihnutím a integrovať ich do bežnej spoločnosti. Středisko Víteček prevádzkuje sociálno-terapeutické dielne, denný stacionár, služby osobnej asistencie a špeciálnu základnú školu. Ďalej sa venuje výchovnej, vzdelávacej a akvizičnej činnosti.

Viac informácií

Pridajte sa k nám

Hľadáme kolegov, ktorí chcú investovať svoj čas a úsilie do práce v mladom, dynamickom a lojálnom kolektíve a podieľať sa na ďalšom rozvoji našej spoločnosti.

Otvorené pozície