O nás • Stratégia ESG

Eko-event v parku Accolade v Legnici

Spolu s Raben Logistics Polska a mestom Legnica sme podporili kampaň "Naše Green Light pre Zem" zameranú na environmentálne vzdelávanie. 

Akciu zorganizovalo oddelenie propagácie a sociálnej komunikácie Mestského úradu v Legnici v spolupráci s Fórom mládeže Legnica. Prvá etapa trvala od 4. do 18. mája 2022, počas ktorej päť tímov z rôznych škôl v meste, spolu 131 ľudí, vyzbieralo 33 000 litrov odpadu. 

Finále sa konalo v sobotu 21. mája počas ekopodujatia organizovaného v Accolade Parku v Legnici. Počas podujatia sa uskutočnilo niekoľko ekologických aktivít, ako napríklad sadenie stromov a rodinný workshop zameraný na tvorbu hmyzích hotelov. Účastníci pripravili aj 35 búdok pre ohrozenú populáciu dážďovníkov, ktoré budú na tento účel vyvesené na vopred vybraných miestach v parku. Okrem toho Nadácia Zielona Akcja pripravila vzdelávacie aktivity týkajúce sa prírody a účastníci mohli absolvovať aj školenie o bezpečnosti na cestách. Bol vybraný aj víťazný tím legnickej akcie čistenia sveta - zástupcovia Združenej automobilovej školy v Legnici vyhrali autobusový zájazd. 

prehrať