O nás • Stratégia ESG

Ekologická akcia v Kielcach

V sobotu 25. septembra 2021 vládla v logistickom parku v Kielcach ekológia. Spolu s logistickou spoločnosťou Raben Logistics Polska a s podporou Úradu pre podnikanie a Centra služieb pre investorov radnice v Kielcach sme zorganizovali ekologickú akciu v rámci Európskeho týždňa udržateľného rozvoja. Záštitu nad akciou prevzal primátor mesta Kielce.

Ekologická akcia v Kielcach

Príklad akcie, ktorá učí prostredníctvom zábavy, vychováva učením a pomáha dosahovať vybrané ciele udržateľného rozvoja.

Ekologická akcia je príkladom podujatia, ktoré učí prostredníctvom zábavy, vychováva učením a zároveň pomáha napĺňať vybrané ciele udržateľného rozvoja, ako je napr. cieľ 13 – opatrenie v oblasti klímy, cieľ 15 – život na pevnine alebo cieľ 11 – udržateľné mestá a komunity. Pozvaní účastníci, t. j. zamestnanci a spolupracovníci organizátorov spolu so svojimi rodinami, zástupcovia ostatných nájomcov parku, ako aj žiaci a zástupcovia Základnej školy č. 25 v Kielcach, sa mohli na stretnutí oboznámiť s tým, ako sa napĺňajú vyššie uvedené ciele. Spoločne sa zúčastnili na mnohých aktivitách vrátane výsadby stromov a kríkov a maľovania vtáčích búdok pre dážďovníky.