O nás • Stratégia ESG

HISTORICKÁ VÝSTAVA V ŠTETÍNE

Výstava bola pripravená v spolupráci s miestnou komunitou, takže čo najvernejšie zachytáva pestrú históriu povojnového priemyselného rozvoja tejto mestskej časti. V rámci projektu spoločnosť Accolade natočila film zachytávajúci pozoruhodné profily bývalých zamestnancov káblovne Załom. Okrem toho bola usporiadaná súťaž pre žiakov blízkej školy zameraná na históriu sídliska Załom-Kasztanowe.

Výstava sa nachádza pred vstupom do parku Štetín I, ktorý je najväčším priemyselným parkom spoločnosti Accolade v Poľsku. Záštitu nad výstavou prebralo mesto Štetín a je prístupná všetkým obyvateľom aj zamestnancom parku, ktorý vlastní spoločnosť Accolade. Iniciatíva je neoddeliteľnou súčasťou programu Accolade Industrial Art, ktorý podporuje prítomnosť umenia v priemyselných priestoroch.

Oficiálne otvorenie sa uskutočnilo v apríli a medzi prítomnými hosťami boli nájomníci parku Štetín I, zástupcovia miestnej samosprávy, predstavitelia miestnej komunity, bývalí zamestnanci továrne a študenti z neďalekej školy. Súčasťou oficiálnych podujatí bolo tiež vyhodnotenie dejepisnej súťaže a odovzdanie cien vyznamenaným študentom.

HISTORICKÁ VÝSTAVA V ŠTETÍNE