Naše parky

Park Bydgoszcz II

Bydgoszcz, Poľsko

Park Bydgoszcz II je súčasťou priemyselného a technologického parku Bydgoszcz, ktorý je jednou z najväčších priemyselných zón v Poľsku. Vďaka svojej polohe má dobré dopravné spojenie s ostatnými časťami krajiny, a to cestnou aj železničnou dopravou.

Certifikácia udržateľnosti budov – BREEAM
Park Bydgoszcz II
súčasná plocha
37 044 m2

Lokalita a dopravná dostupnosť

  • Výhodou Parku je jeho poloha priamo na mestskom obchvate.
  • Výborné spojenie s ostatnými oblasťami Poľska zabezpečuje blízkosť rýchlostných ciest S25, S10 a S5.
  • Park leží aj na európskej riečnej trase E70 Antverpy – Litva.
  • Verejná doprava v Parku umožňuje zamestnancom jednoduché dochádzanie.

Výhodou Parku je jeho poloha priamo na obchvate vzdialenom len päť kilometrov. Dopravnú dostupnosť zabezpečuje rýchlostná cesta S25 spájajúca severný Koszalin s južným Koninom, cesta S10 zo Štetína do Varšavy a cesta S5 z Poznane do Gdanska. Park sa nachádza aj v blízkosti riečneho prístavu s kapacitou 2 milióny ton tovaru ročne, ktorý sa nachádza na európskej riečnej trase E70 Antverpy – Litva. Dostupnosť Parku je zabezpečená verejnou autobusovou dopravou.

Mapa infraštruktúry

Nájomcovia

Špecifikácie budov

Budova 1

Budova 1

37 044 m2
Dadelo
DB Schenker
DSV
InPost
Nissin

Budova 1

37 044 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od 4Q 2020
Na prenájom
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 22,5 m
breeam Very Good