Naše parky

Elbląg

Elbląg, Poľsko

Elbląg je druhým najväčším mestom Warmsko-mazurského vojvodstva. Nachádza sa v blízkosti modernizovaných štátnych ciest vedúcich do Varšavy, Krakova a Kaliningradu. Plánovaná výstavba kanála na Vislanskej kose čoskoro zabezpečí prístup do prístavu Elbląg a umožní dynamickejší rozvoj mesta z hľadiska investícií. 

Elbląg
súčasná plocha
2 445 m2

Lokalita a dopravná dostupnosť

  • Priame napojenie Parku na rýchlostnú cestu S7.
  • 35 minút od prístavu v Gdansku.

Park v Elblagu sa nachádza len 5 km od centra mesta, v bezprostrednej blízkosti rýchlostnej cesty S7 a 35 minút jazdy od gdanského prístavu. 

Mapa infraštruktúry

Nájomcovia

plánovaná plocha
19 782 m2

Špecifikácie budov

Budova 1

Budova 1

17 337 m2

Budova 1

17 337 m2
Stav Vo výstavbe
Vo fonde od 0
Na prenájom 17 337 m2
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 24 m
breeam None
Budova 2

Budova 2

2 445 m2
DPD

Budova 2

2 445 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od 0
Na prenájom
Svetlá výška 10 m
Stĺpy 12 m × 24 m
breeam None