Naše parky

Park Kojetín

Kojetín, Česká republika

Park Kojetín je prvou unikátnou viacposchodovou logistickou budovou v Českej republike, ktorá vznikla na brownfielde bývalých usadzovacích nádrží cukrovaru Kojetín. Projekt s pôdorysnou plochou bezmála 52 000 m2 ponúka na štyroch nadzemných podlažiach viac ako 186 000 m2 prenajímateľnej plochy. Projekt bol od samotného počiatku úzko pripravovaný a konzultovaný s vedením mesta Kojetín. V rámci ekologických opatrení bolo v rámci výstavby priemyselného parku vysadených viac ako 500 nových stromov, z toho 200 v intraviláne mesta Kojetín. Park ašpiruje na certifikáciu udržateľného prístupu BREEAM New Construction na úrovni „Excellent“ a na streche je zrealizovaná najväčšia strešná fotovoltická elektráreň v Českej republike s výkonom približne 4 MW.

Certifikácia udržateľnosti budov – BREEAM
Park Kojetín
súčasná plocha
186 903 m2

Lokalita a dopravná dostupnosť

  • Park je vzdialený 5 minút jazdy od centra Kojetína.
  • Diaľnica D1 je vzdialená približne 2,5 km.
  • Železničný koridor Brno – Přerov – Ostrava je vzdialený 500 m od parku.
Mapa infraštruktúry

Nájomcovia

Špecifikácie budov

Budova 1

Budova 1

186 903 m2
Amazon

Budova 1

186 903 m2
Stav Prenajaté
Vo fonde od 3Q 2022
Na prenájom
Svetlá výška 24 m
Stĺpy 8,4 m × 15,8 m
breeam Excellent