Accolade si pro expanzi na severozápadě Polska vybral Goleniów. Moderní halu v hodnotě přes půl miliardy využije jako první Bosch.

Accolade investuje do další lokality v provincii Západopomořanské vojvodství. V rámci první etapy výstavby parku Szczecin Airport, ležícího u města Goleniów, se portfolio skupiny Accolade rozroste o 28,8 tisíc m2 moderních skladových prostor. Hodnota investice se odhaduje na cca 530 milionů korun a prvním nájemcem nového prostoru bude značka Bosch. Stavba je nyní v plném proudu a první fáze bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2021. Developerem projektu je společnost Panattoni. Projekt v Goleniówě je rozhodným krokem Accolade v rozvoji regionu poté, co skupina již investovala do rozšíření parku v nedalekém Štětíně, který se v současnosti rozkládá na ploše více než 183 tisíc m2.

Accolade si pro expanzi na severozápadě Polska vybral Goleniów. Moderní halu v hodnotě přes půl miliardy využije jako první Bosch.

„Lokality, do kterých investujeme, si vždy velmi pečlivě vybíráme. Oblast štětínské aglomerace je díky své vynikající poloze, rozsáhlé síti železničních a leteckých spojení a námořních přístavů klíčovým polským regionem pro logistický průmysl. Tato lokalita přitahuje investory ze Skandinávie a západní Evropy, kteří si zde otevírají své pobočky. Místní samospráva je otevřená požadavkům společností a podporuje jejich iniciativy. Vynikajícím příkladem jsou dvě zastávky železnice MHD ve Štětíně, které budou postaveny poblíž naší nové investice v Goleniowě, což nájemcům výrazně usnadní nábor zaměstnanců. Potenciál regionu pro logistický průmysl potvrzují i přehledy statistik pronájmu z našeho parku ve Štětíně,“ říká Michał Białas, ředitel Accolade Polsko.

Goleniów je i díky nedalekému štětínskému letišti jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících regionů v Polsku. Ve finančním hodnocení polské regionální správy za rok 2019 se Goleniów umístil na 38. místě ve své kategorii mezi 628 klasifikovanými obcemi. Tento region zároveň patří mezi nejbohatší a nedaleké město Štětín je velkým výzkumným a akademickým centrem s 25 univerzitami a 45 tisíci studenty.

Míra obsazenosti v parku ve Štětíně je v současné době 99,2 %, což je vynikající výsledek na tak konkurenčním trhu. Společnost má také plány na další expanzi. Kromě druhé etapy Szczecin Airport v Goleniówě se v nebližších letech plánuje také rozšíření štětínského parku. A to ze současných 183,3 tisíc m2 na více než 220 tisíc m2.

„Skupina Accolade uskutečňuje nejen nové projekty, ale také aktivně podporuje přestavbu postindustriálních oblastí, kterým dává novou tvář a smysl v průmyslovém sektoru prostřednictvím revitalizace. Příkladem tohoto investičního přístupu je i první investice, tedy park ve Štětíně. Díky dobrému umístění, infrastruktuře a zajímavým projektům dokážeme ve prospěch našich investorů přilákat globální společnosti, jako je DHL, ale také místní a národní podniky. Tento vliv lze vidět v podobě dalších investic na letišti v Goleniówě, kde se rozšiřuje nákladní terminál, nebo v rozvoji námořních přístavů v tomto regionu,“ komentuje Michał Białas.

V roce 2018 zaznamenaly námořní přístavy ve Štětíně a ve Svinoústí 12,5 % nárůst manipulovaných překládek ve srovnání se stejným časovým obdobím předchozího roku.  Podle informací Úřadů pro námořní přístavy Štětín a Svinoústí byl rok 2019 také úspěšný a byl překročen limit 30 milionů tun manipulovaných překládek.

„Je třeba si uvědomit, že námořní přístavy ve Štětíně a Svinoústí jsou také tranzitními přístavy pro český a slovenský trh, které o tuto část trhu soutěží s Hamburkem a Brémami. Jak můžete vidět na výsledcích a rostoucí poptávce po skladových prostorech v regionu, příčina tohoto boje je zcela jasná.,“ říká ředitel Accolade Polsko.

Pozemek, na kterém bude park postaven, se nachází v oblasti Goleniów Industrial Park vedle dálnic A6 (Štětín-Berlín) a A3 (Štětín-Vratislav). Nedaleko parku jsou autobusové linky a na železniční stanici dojedete autem za pouhých 10 minut. Nová investice poskytne přibližně 29 tisíc m2 flexibilního průmyslového prostoru třídy A, a přibližně 1,5 tisíce m2 kancelářských prostor.