Accolade investuje dalších 33 milionů euro v Bělostoku. Nový projekt odstartovala expanze InPost do východního Polska.

V Bělostoku vyrostou dvě nové udržitelné průmyslové budovy o rozloze 38 000 m2. S investicí v celkové hodnotě přesahující 33 milionů euro pokračuje skupina Accolade v rozvoji svého portfolio infrastruktury pro moderní podnikání ve východním Polsku. Prvním nájemcem skladu třídy A bude InPost, polský lídr v segmentu komplexní logistiky. Budova A, která bude postavena během první fáze projektu, bude nájemci předána na začátku září. 

Accolade investuje dalších 33 milionů euro v Bělostoku. Nový projekt odstartovala expanze InPost do východního Polska.

Po úspěšné spolupráci s Accolade ve městech Čenstochová, Zelená Hora, Štětín a Bydhošť expanduje InPost do regionu Bělostok. Celková pronajímaná plocha společností InPost v průmyslových parcích Accolade tak vzroste na 36 000 m2.

“Dlouhodobá partnerství jsou klíčovým předpokladem pro úspěch v segmentu průmyslových nemovitostí. Těší nás, že s námi naši obchodní partneři rostou a objevují potenciál stále vice polských měst. Jedním z našich hlavních cílů je přispět k ekonomickému rozvoji polských regionů. Věříme, že z příchodu inovativních nájemců mohou těžit všichni. InPost je toho krásným příkladem v mnoha našich lokalitách a já pevně věřím, že to brzy potvrdí i zde v Bělostoku,” komentuje Michał Białas, ředitel Accolade Polsko.

Díky skvělému umístění v Chorošti v těsné blízkosti města Bělostok nabízí park přístup k univerzitním a výzkumným centrům, 2,8 kilometrů vzdálené dálnici S8 napojené na A2 vedoucí do Berlína a východní hranici Polska ve vzdálenosti do 65 kilometrů, čímž je Chorošť atraktivní pro mnoho místních a mezinárodních investorů.

“V současné době jsme největším investorem do podnikatelské infrastruktury třídy A v oblasti Podleského vojvodství. Je stěžejní dívat se na každou investici do moderních a udržitelných hal jako na komplexní řešení, které přispěje k dalšímu rozvoji dané lokality. Ať už jde o postupné zatraktivňování města pro další investice nebo vytváření dobře placených, kvalifikovaných pracovních míst v blízkosti vašeho domova. Těšíme se na spolupráci s regionem Bělostok a chceme být dlouhodobým partnerem a dobrým sousedem,” říká Michał Białas.

Nový komplex aspiruje na vysokou úroveň certifikace udržitelnosti BREEAM a představí několik pro-ekologických řešení zaměřených převážně na vysoce úsporné energetické systémy a pokročilé hospodaření s vodou. Současně se zaměřujeme na zelené plochy v okolí areálu. V tomto případě se jedná o terénní úpravy se stromy, keři a divokými loukami, které obohatí ekosystém v okolí parku. 

“Dbáme na to, abychom byli nejen investorem, ale také zodpovědným členem místní komunity. Chceme podporovat nejen hospodářský rozvoj a společenský život v regionu, ale také pozitivní vnímání moderních průmyslových hal. Příkladem z Bělostoku je naše podpora talentované malířky Kamily Kurczab, vítězky soutěže Accolade o návrh designu opěrné zdi v parku, k jehož realizaci dojde v průběhu letošního jara. Chceme se zaměřit na další aspekty propojení rozmanitých oblastí a moderního průmyslu,” dodává Białas.