INVEST IN OUR PLANET. Get Inspired. Take Action!

Heslem Earth Day je: INVEST IN OUR PLANET. Get Inspired. Take Action!

INVEST IN OUR PLANET. Get Inspired. Take Action!

Příběh Accolade se s tím více než ztotožňuje. Je totiž nejen o top udržitelné insfrastruktuře, ale také o tom, že se spolu s námi může do péče o prostředí, ve kterém jako lidstvo žijeme, zapojit každý - naši investoři, nájemci, kolegové i jejich rodiny. A pokud chceme přispět k vytváření lepší budoucnosti, je potřeba jednat už dnes.

U průmyslových parků se zamýšlíme i nad těmi nejmenšími detaily, které mají vliv na planetu a život kolem nás. Stavíme ještěrkoviště a hmyzí hotely, trávníky nahrazujeme loukami, které nevyžadují zavlažování a vytváříme retenční nádrže pro zadržování dešťové vody.

Fotovoltaika a solární panely na střechách, bílá střešní membrána zabraňující hromadění tepla, systémy pro filtraci dešťové vody, či infrastruktura pro nabíjení elektromobilů, to vše pomáhá ~~~~snižovat uhlíkovou stopu.

Planeta Země je jen jedna! Tak ji pojďme chránit a pro další generace ji zanechat v lepším stavu, než jsme ji zdědili.