Skupina Accolade připojila k iniciativě United Nations Global Compact

S radostí oznamujeme, že se skupina Accolade připojila k iniciativě pod záštitou OSN - Global Compact!

Skupina Accolade připojila k iniciativě United Nations Global Compact

Stali jsme se tak součástí největší dobrovolné firemní platformy na světě! Jejím cílem je především rozvoj, podpora a sdílení nových zkušeností v otázce udržitelných a sociálně odpovědných opatření v rámci podnikatelské sféry. Všichni, kdo patří mezi členy UN Global Compact se zavázali řídit deseti principy, které popisují ideální model jednání v oblasti lidských práv, pracovních podmínek, životního prostředí a protikorupčního jednání.

Jde o další krok vstříc lepší, férovější a zodpovědnější budoucnosti, na které usilovně pracujeme nejen v rámci našeho podnikání, ale i v procesech uvnitř naší společnosti.

Zmíněné principy, k jejichž dodržování jsme se připojením k iniciativě zavázali, naleznete zde https://bit.ly/3U0CT9m