Společnost Accolade byla partnerem konference Eurobuild v Bydhošti

Je Polsko vhodnou oblastí pro investice do průmyslového sektoru? Které investiční formáty jsou nejatraktivnější a jaké jsou překážky rozvoje tohoto odvětví? Na tyto a mnohé další otázky odpovídali odborníci na konferenci „Magazyny AD 2023“, kterou uspořádal Eurobuild CEE ve spolupráci s Accolade, BAAR a městem Bydhošť, kde je Accolade největším investorem do průmyslových hal v regionu.

Společnost Accolade byla partnerem konference Eurobuild v Bydhošti

Setkání se zúčastnili přední odborníci včetně Jarka Wnuka, generálního ředitele společnosti Accolade v Polsku. Diskuse se týkala současného stavu sektoru průmyslových nemovitostí i budoucích směrů jeho rozvoje. Kromě toho nabídla i odpovědi na otázky související se vztahy mezi investory, místními orgány a nájemci.

„Sektor logistiky a výroby hraje klíčovou roli v odvětví komerčních nemovitostí v mnoha evropských zemích, zejména v těch vyspělých. V Accolade se snažíme jít za hranice pouhého zajištění obsazenosti a kvality nemovitostí a současně využíváme naše odborné znalosti v oblasti správy aktiv k tomu, abychom našim nájemcům pomohli růst. Díky naší důkladné znalosti místního trhu jsme schopni přijímat rozumná a dlouhodobá rozhodnutí týkající se parků, do kterých investujeme. Vybíráme si strategické lokality, jako je Bydhošť, a také lokality v blízkosti východních hranic, jako je Świdnik. Jsme přesvědčeni, že po skončení války na Ukrajině se role polského trhu ještě zvýší,“ řekl během panelu Jarek Wnuk.

Za energický a poutavý dialog děkujeme i dalším účastníku panelu - Patrycji Dzikowské, Rafału Bruskému, Jarosławu Czechowiczovi, Marcinu Sabalovi a Tomaszi Gnichovi. Vážíme si možnosti zapojit se do diskuse o důležitých výzvách, které ovlivňují prostředí komerčních nemovitostí v Polsku.