Accolade Stories #2 - Nástěnné malby v Polsku

Představte si mladou dívku, jak z travnatého břehu vypouští na vodu papírovou lodičku. Pozorně sleduje, jak se pomalu vzdaluje po proudu řeky. Jde o jednoduchý symbol – křehké plavidlo, plující po zčeřené vodní hladině. Tento moment nám připomíná, jak i malé, ale kreativní nápady mohou být zdrojem velké inspirace. A právě takovou inspirací je pro nás tento mural od umělců Jakuba Bitka a Łukasze Chwałka, který zdobí sprinklerovnu v našem parku Gorzow Wielkopolski.

Accolade Stories #2 - Nástěnné malby v Polsku

Řeka Warta, kterou mural zobrazuje, je srdcem průmyslového města na západě Polska Gorzow Wielkopolski. Zaujímá výrazný prvek v jeho historii a identitě. Podobně jako tato řeka, plnící roli důležitého dopravního a distribučního kanálu, přináší i náš tamní průmyslový park dynamiku a vitalitu do regionu.

Mural s dívkou a papírovým člunem odráží úsilí o harmonii s přírodou. Zdůrazňuje, že naše činnosti ovlivňují svět kolem nás a že máme odpovědnost udržovat rovnováhu mezi technologiemi, které využíváme, a přírodními zdroji, které nám byly svěřeny.

A my víme, že naše cesta nevede pouze skrze průmyslové parky, ale také skrze srdce lidí a přírodu, které si vážíme. K tomu jsme se ostatně zavázali při plnění našich ESG cílů.