Další velký úspěch skupiny Accolade!

Klub polského kapitálu v České republice ocenil naše aktivity cenou Business Leader 2022. 

Další velký úspěch skupiny Accolade!

Toto uznání jsme získali zejména za naše úspešné investice do průmyslových parků umístěných v nových, často netradičních lokalitách. Jsme moc rádi, že naše činnost přispívá k rozvoji těchto regionů a ruku v ruce s tím i podnikání nájemců. Nové parky navíc poskytují další pracovní příležitosti pro místní komunitu. Trofejí byla váza navržená českým architektem a designérem Bořkem Šípkem.

Rádi bychom poděkovali Klubu polského kapitálu za toto ocenění, které nás motivuje k další práci. Dovolte nám také poděkovat všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli. Bez nasazení všech našich kolegů a obchodních partnerů bychom nemohli takto růst. Vaše podpora a důvěra jsou pro nás mimořádně důležité.