Přestavba historického brownfieldu v Kojetíně pokračuje. Skupina Accolade podala žádost o posouzení EIA na další projekt

Na místě po bývalém cukrovaru v Kojetíně Accolade plánuje realizovat výrobně-logistický areál o ploše přibližně 36 tisíc metrů čtverečních a výšce 17 metrů. Objekt bude splňovat vysoké standardy moderních průmyslových staveb a aspirovat na zisk udržitelné certifikace BREEAM na jedné z nejvyšších úrovní.  

Přestavba historického brownfieldu v Kojetíně pokračuje. Skupina Accolade podala žádost o posouzení EIA na další projekt

Projekt je aktuálně připravován pro nájemce z oblasti výroby vzduchotechniky s přidruženým skladováním. „Návrh projektu je výsledkem diskusí se zastupiteli Kojetína i místními obyvateli. Jeho konečná podoba reflektuje různé aspekty pro vzájemné spokojené soužití. Věříme, že moderní průmyslové prostory opět přivedou do Kojetína a jeho okolí další významné evropské firmy s novými pracovními místy i širším výběrem oborů a profesí a pomohou dále zvyšovat životní úroveň v lokalitě,“ řekl Jiří Stránský, šéf developmentu Accolade.  

Areál je koncipován s důrazem na oddělenou osobní a kamionovou dopravu. Osobní doprava povede z ulice Padlých hrdinů (z města Kojetína) a kamionová doprava bude směřovat do areálu přes již vybudovanou okružní křižovatku. “V rámci přípravy první fáze průmyslového parku Kojetín se na nás obracelo velké množství společností, které chtěli v lokalitě Kojetína působit. Vzhledem k tomu, že jsme v dané lokalitě mohutně zainvestovali, vybudovali perfektní dopravní napojení, dává nám smysl dále podporovat vznik ekonomického hubu, který zde odstartovalo robotické centrum pro společnost Amazon,” dodal Stránský.  

Devízou projektu je jeho ekologický návrh s klíčovými prvky jako je fotovoltaická elektrárna na střeše haly, ozeleněná fasáda, výstavba cyklostezky s chodníkem s přímým napojením na nádraží nebo realizace veřejně přístupného parku, jehož součástí bude dětské hřiště, workout hřiště, lavičky apod. Park bude využívat zpětnou zálivku z dešťových vod z areálu, jeho součástí budou také například ještěrkoviště, broukoviště a hmyzí hotel.   

Výhodou projektu je minimální zábor zemědělské půdy, a tedy i další možnost, jak využít pozemky brownfieldu. Skupina Accolade již v Kojetíně stojí za projektem prvního vícepatrového distribučního centra pro e-commerce společnost Amazon, které patří v České republice k nejmodernějším budovám tohoto typu. Jeho celková rozloha přesahuje 187 tisíc metrů čtverečních, nicméně díky výšce 27 metrů zabere půdorys pouze 51 tisíc metrů čtverečních. Celá hala je vytápěna tepelnými čerpadly a na střeše jsou instalovány fotovoltaické panely o výkonu přibližně 4 MW.