Přehled za první pololetí roku 2023!

V Polsku pronajímáme našim nájemcům 1,3 milionu metrů čtverečních skladových prostor ve 26 moderních parcích. V první polovině roku 2023 jsme pokračovali v rozvíjení našeho podnikání. Čeho jsme během těchto 6 měsíců dosáhli?

Přehled za první pololetí roku 2023!
  • Pronajali jsme 185 000 m2 skladových prostor
  • Udrželi jsme si vedoucí postavení v několika regionech, včetně Západního Pomořanska, Kujavsko-Pomořanska, Lubušského a Podleského vojvodství.
  • Důsledně dodržujeme zásady udržitelného rozvoje, získáváme pro naše parky certifikáty BREEAM a spolupracujeme s místními komunitami.
  • Dosáhli jsme historického úspěchu: získali jsme první polský certifikát BREEAM na úrovni Outstanding pro průmyslový objekt.