Accolade Stories #5 - Retenční nádrže

Voda, v posledních letech stále důležitější téma, které podle vědců zásadně ovlivnila lidská činnost. Efektivní správa vodních zdrojů je klíčová, zejména v urbanizovaných a průmyslových oblastech. Naše průmyslové areály jsou proto navrženy tak, aby co nejlépe využily každou kapku dešťové vody. 

Accolade Stories #5 - Retenční nádrže

Skvělým příkladem tohoto přístupu je park Brno Airport, kde máme retenční nádrž o objemu 2225 metrů krychlových, což představuje 2 225 000 litrů. Tato nádrž vodu nejenom zadrží, ale také ji následně efektivně využije, čímž podporuje důležité ekosystémové funkce:

Zadržení přívalů vody v prudkých srážkách

V případě přívalových dešťů je hlavním úkolem retenční nádrže zadržet vodu ze střech a zpevněných ploch, a umožnit její maximální zasáknutí do půdy, čímž se minimalizuje riziko bleskových povodní.

Oáza biodiverzity

Nádrž neslouží pouze jako technický prvek. Je to v podstatě mokřadní biotop, který podporuje různorodost flory a fauny. Vytváří prostředí, kde se střetávají různé ekosystémy a kde má příroda prostor k rozkvětu.

Přirozená klimatizace

Ve chvíli, kdy teploty stoupnou, retenční nádrž se automaticky stává přirozeným klimatizačním systémem. Díky koncentraci vlhkosti ve vzduchu se zdejší vegetace nemusí strachovat o nedostatek vody, dokonce ani v těch nejsušších obdobích.

Estetický dotek

Poslední, ale neméně důležitý přínos? Estetická hodnota. Nádrž není jen funkční, ale i krásná. Přidává lokalitě estetický rozměr, a stává se příjemným odpočinkovým místem.

Efektivní správa vodních zdrojů nám ukazuje, že dokonce i v průmyslových prostředích lze dosáhnout harmonie mezi technologickým rozvojem a udržitelností. A Smysluplné plánování nám může pomoci vytvořit ekosystém, který krásně splyne s přírodou okolo nás.