Pětinásobný triumf: Náš pátý BREEAM "Outstanding" s robotickým centrem Amazon!

Dnes máme opravdu skvělé zprávy! Naše super moderní robotické centrum pro společnost Amazon v průmyslovém parku v Kojetíně, obdrželo prestižní certifikaci BREEAM New Construction, a to na nejvyšším možném stupni Outstanding. Jde o vůbec největší budovu v Česku, která dokázala splnit takto přísné ekologické požadavky. 

Pětinásobný triumf: Náš pátý BREEAM "Outstanding" s robotickým centrem Amazon!

A čím se o to zasloužila? Přinášíme souhrn toho nejlepšího:

Brownfield revitalizace: Projekt se nachází na bývalém brownfieldu, což znamená, že bylo nutné provést sanaci a odstranit ekologické zátěže na tomto území. Výstavba byla prováděna s důrazem na ekologickou udržitelnost a 100 % demoličního odpadu z původních staveb bylo recyklováno.

Energetická účinnost: Použité udržitelné technologie znamenají úsporu až 6 310 tun CO2 ročně. To je pro představu tolik emisí, jaké vypustí nové osobní auto za téměř 66,5 milionu kilometrů jízdy, mohlo by tak 1 660x objet celý svět.

Obnovitelné zdroje energie: Na střeše budovy se nachází fotovoltaická elektrárna, která zajišťuje až 68,2 % energie spotřebované v areálu. To odpovídá asi takovému množství elektřiny, jaké spotřebuje cca 1 400 českých domácností s průměrnou roční spotřebou.

Tepelná čerpadla: Místo plynu je pro vytápění budovy využíváno tepelných čerpadel, která ohřívají až 75 % teplé vody.

Šetrný přístup k vodě: Budova dosahuje úspor na spotřebě pitné vody až 60,8 % ve srovnání s běžnými budovami. Konkrétně se jedná o 15 140 metrů krychlových ročně. To odpovídá roční spotřebě více než stovky průměrných čtyřčlenných domácností v Česku.

Tento projekt je vynikajícím příkladem toho, že i na pozemcích s nízkou ekologickou hodnotou díky vhodné investici může vzniknout takto rozsáhlá průmyslová zóna řadící se na špičku v oblasti šetrné i technologické výstavby.

Velké díky patří Milan Kratina, Jiří Stránský, Martin Makovec, Pavel Sovička, Jan Andrejco, Lenka Matějíčková, Lucie Kovandová, Michal Šmíd, Jan Vavřík. Společně jsme opět posunuli laťku udržitelnosti zase o pořádný kus výše.