Investiční konference FIRE.

Přinášíme malé ohlédnutí za investiční konferenci FIRE uspořádané Hospodářskými novinami, kde jsme měli tu čest stát se generálním partnerem. 

Investiční konference FIRE.

Milan Kratina, náš generální ředitel, ji spolu s Jaroslavem Maškou zahájil úvodním slovem, ve kterém mimo jiné zaznělo: "Je nezbytné, aby stát podporoval kulturu pozitivity a efektivity na pracovišti. Při schvalování projektů se setkáváme s překážkami, které vyžadují aktivní roli státu. Potřebujeme víc než slova - potřebujeme činy, abychom posunuli Českou republiku kupředu.”

Na konferenci také nechyběl náš Head of Business Development, Tomáš Hanáček, který se účastnil diskuzního panelu zaměřeném na investice do nemovitostí: “Průmyslové nemovitosti jsou nezbytnou infrastrukturou pro rozvoj evropské ekonomiky. Díky trvale nízké míře neobsazenosti, která se pohybuje kolem 2 %, dynamika trhu příznivě podporuje jak nájemné, tak výnosy. Navíc průmyslové haly jsou úzce navázány na tři stabilní segmenty: výroba, e-commerce logistika. Já všem těmto odvětvím věřím, a i dosavadní trendy jako třeba nearshoring nasvědčují tomu, že náš obor dokáže odolávat ekonomickým výkonům a nabízí stabilní výnosy.”