Přejeme krásný Mezinárodní den žen!

Přejeme krásný Mezinárodní den žen!

Ve skupině Accolade považujeme za mimořádně důležité zajišťovat přátelské prostředí a rovné příležitosti pro každého člena našeho týmu. Proto jsme také hrdí, že jsme mohli podpořit poslední ročník konference Top Woman Experience – Women’s Energy in Business, kterou pořádá iniciativa Top Woman in Real Estate, a velmi nás těší, že se jí rozhodli zúčastnit i kolegyně a kolegové z naší varšavské pobočky.

Využíváme každé možnosti podpořit a inspirovat naše pracovníky a poskytnout jim nové možnosti, jak akcelerovat jejich profesní i osobní rozvoj. Věříme, že znalosti získané na této akci pro ně budou cenné a budou je motivovat k tomu, aby i nadále pozitivně ovlivňovali své okolí.

U příležitosti Mezinárodního dne žen srdečně přejeme všem ženám: ať vás vaše síla, odhodlání a nadšení dovedou k ještě větším úspěchům. Vše nejlepší k MDŽ!