V místech, kde provozujeme naše parky, pomáháme budovat infrastrukturu

Těší nás, že jsme mohli být při oficiálním předání modernizovaného, přehledného a bezpečnějšího kruhového objezdu u našeho Parku Cheb South (certifikace BREEAM Outstanding).

V místech, kde provozujeme naše parky, pomáháme budovat infrastrukturu

V rozvoji lokalit, kde působíme, chceme hrát aktivní roli, a proto jsme hrdí, že jsme měli možnost společně s Panattoni CZ & SK a dalšími partnery přispět k realizaci tohoto významného projektu.

Rádi bychom poděkovali všem, kdo výstavbu nového kruhového objezdu umožnili, a těšíme se na další spolupráci na rozvoji regionu.

Velký dík patří také Martině Nové (Životové) (Associate Director, Acquisition & Project Management) a jejímu týmu, kteří na slavnostním ceremoniálu společnost Accolade zastupovali.