Představujeme náš Green Finance Framework!

Udržitelnost pro nás není jen cílem, ale jádrem naší obchodní strategie. Jako aktivní hráč v oblasti developmentu moderních průmyslových parků po celé Evropě jsme proto hrdí, že můžeme představit náš vlastní Green Finance Framework (Rámec pro zelené financování).

Představujeme náš Green Finance Framework!

Dokončení tohoto dokumentu představuje významný milník v našem závazku k udržitelnému rozvoji a odpovědnému financování. Byl důkladně vypracován ve spolupráci s uznávanými externími konzultanty, právními kancelářemi a našimi bankovními partnery, zejména Komerční bankou. Rámec popisuje přísná environmentální, sociální a správní kritéria (ESG), která jsou základem všech našich projektů. Důkazem jeho důvěryhodnosti je rovněž hodnocení společnosti Morningstar Sustainalytics, celosvětově uznávané firmy specializující se na výzkum a hodnocení v oblasti ESG.

Uvedení našeho rámce pro zelené financování je nejen v souladu s legislativním balíčkem Evropské komise o udržitelném financování od roku 2023 a nedávnými dohodami poslanců Evropského parlamentu o parametrech hodnocení ESG, ale znamená také významný krok směrem k plné integraci udržitelnosti do našich finančních operací. Naše poselství je jasné: udržitelnost je víc než jen módní slovo; je to hmatatelná, realizovatelná filozofie, která řídí veškerou naši činnost. Prostřednictvím našeho Green Finance Framework a projektů, které podporuje, jdeme trhu příkladem a ukazujeme, že udržitelný rozvoj je dosažitelný a pro budoucnost nezbytný.

Úplné znění Green Finance Framework najdete na adrese https://lnkd.in/dfBc9s9C.