Green Finance Framework

Auditovaná konsolidovaná roční účetní závěrka Ručitele za finanční rok končící 31. prosince 2021 včetně výroku auditora

Visit

Auditovaná konsolidovaná roční účetní závěrka Ručitele za finanční rok končící 31. prosince 2022 včetně výroku auditora

Visit

Konsolidovaná účetní závěrka Ručitele za období šesti měsíců končící 30. června 2023 včetně zprávy auditora o revizi konsolidované účetní závěrky

Visit

Auditovaná individuální roční účetní závěrka Emitenta za období od 29. srpna 2022 do 31. prosince 2022 včetně výroku auditora

Visit

Auditovaná individuální roční účetní závěrka Emitenta za finanční rok končící 31. prosince 2023 včetně výroku auditora

Visit