Spoločnosť Accolade je hrdý podporovateľ miestnych komunít, predovšetkým pokiaľ ide o šport

Spoločnosť Accolade je hrdý podporovateľ miestnych komunít, predovšetkým pokiaľ ide o šport

V rámci investícií do našich projektov považujeme viac ako len za svoju povinnosť starať sa o miestne komunity všade tam, kde podnikáme. Chceme byť zodpovedným partnerom, dobrým susedom a prispievať k celkovému rastu životnej úrovne v regiónoch, ktorých sme takisto súčasťou. Jedným z takýchto príkladov je obec Hostomice v susedstve parku Teplice Jih: okrem poskytnutia finančnej pomoci na obnovu záhrady miestnej školy sa spoločnosť Accolade stala takisto partnerom miestneho futbalového klubu. V rámci našej podpory sa zameriavame predovšetkým na mládežnícke tímy, ktoré združujú deti z obce Hostomice a takisto z okolitých obcí. Spolu s naším partnerom Panattoni CZ & SK im želáme veľa šťastia v športovom úsilí a najmä veľa zábavy!