Viete, že dnes je Svetový deň včiel? My áno!

Viete, že dnes je Svetový deň včiel? My áno!

Včely už stáročia patria k najpracovitejším tvorom na našej planéte – sú prospešné pre ľudí, rastliny aj životné prostredie. Bez včiel nemôžeme žiť – keby vymreli, malo by to ďalekosiahle dôsledky pre celý ekosystém. Včiel a ďalšieho hmyzu v posledných rokoch v dôsledku klimatických zmien a extrémneho sucha ubúda. Túto skutočnosť si uvedomujeme a v rámci našej ESG stratégie robíme všetko preto, aby sme našim drobným bzučiacim priateľom zjednodušili život. Okrem inštalácie úľov v našich priemyselných areáloch sme pod dohľadom skúseného včelára Augustina Uváčika usporiadali aj podujatie pre deti zo Základnej školy Josefa Hlávky v západočeskom meste Přeštice. Na tomto podujatí sa deti dozvedeli dôležité informácie o živote včiel a význame biodiverzity. Mali dokonca možnosť vžiť sa do roly profesionálnych včelárov a vyskúšať si autentické vybavenie, ako je ochranný oblek, včelársky klobúk a špeciálne rukavice. Ako bonus mohli ochutnať med priamo od včiel. Ktovie, možno z malých včelárov vyrastú skutoční pomocníci našich medonosných priateľov.