Accolade v udržateľnej spoločnosti

Accolade v udržateľnej spoločnosti

Náš nedávny vstup do Českej rady pre šetrné budovy považujeme za ďalší kamienok do mozaiky šetrného prístupu a zodpovedného správania k okoliu, ktoré sa prelína celou našou činnosťou. Vážime si vrelé uvítanie medzi členov a sme hrdí na to, že sa pripájame k firmám, ktorým nie je ochrana životného prostredia ľahostajná. Témy udržateľnosti a v súčasnosti aj čo najväčších prevádzkových úspor rezonujú v spoločnosti čoraz naliehavejšie.

Preto sme veľmi radi, že sa budeme môcť inšpirovať priekopníckymi postupmi spoločností, ktoré patria v oblasti šetrného stavebníctva k absolútnej špičke, a veríme, že aj naše know-how bude pre ostatných prínosom. Napríklad v oblasti obnovovania brownfieldov, ktorých podiel v našom portfóliu dosahuje viac ako jednu tretinu, alebo z hľadiska hospodárenia s pitnou vodou a využívania obnoviteľných zdrojov.

„Ambíciou našich parkov je byť energeticky efektívnymi s cieľom stať sa čo najviac sebestačnými a v budúcnosti dokonca vyrábať viac energie, ako spotrebujeme. Sme presvedčení, že s ohľadom na klimatické zmeny a súčasnú energetickú situáciu je udržateľná cesta tým jediným správnym riešením,“ zhrnul Lukáš Répal, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Accolade.

Viac o tejto téme nájdete tu 👉 https://bit.ly/3Qw15gj