Zhlboka sa nadýchnite, dnes nielen v spoločnosti Accolade oslavujeme Deň stromov!

Zhlboka sa nadýchnite, dnes nielen v spoločnosti Accolade oslavujeme Deň stromov!

Viete ako? Celý rok z veľkej časti výsadbou hlavných producentov kyslíka a dnešných oslávencov – stromov! V súlade s našou ESG stratégiou sa snažíme o to, aby sme išli čo najlepším príkladom. V našich priemyselných parkoch a takisto v ich okolí sa preto pod starostlivým dohľadom expertov staráme o to, aby stromy stále pribúdali a aby sa im dobre darilo. Jeden príklad za všetky – jeden vysoký listnatý strom dokáže vyprodukovať za deň toľko kyslíka, koľko spotrebuje denne 50 ľudí na dýchanie. Prínos stromov pre ekosystém je ale nutné neustále zdôrazňovať, pretože aj napriek jednoznačným vedeckým faktom dochádza stále v mnohých kútoch sveta k cielenému odlesňovaniu krajiny.

Teší nás vidieť nové a nové výsledky na našej ceste k zlepšeniu životného prostredia, ku ktorej okrem sadenia stromov patrí napríklad využívanie zelených zdrojov energie či zodpovedné nakladanie s vodou. Len tak môžeme prispieť k tomu, aby sme sa cítili lepšie, a to nielen v rámci našich parkov, ale aj miestnych komunít. Napríklad práve teraz cez víkend nám v tom budú pomáhať aj deti a ďalší ľudia z Kojetína! Tak teda všetko najlepšie ku dňu stromov a nech to rastie!