V našich parkoch to bzučí, a to aj na jeseň

V našich parkoch to bzučí, a to aj na jeseň

Tentokrát nie je reč o rôznorodých aktivitách našich nájomcov v jednotlivých halách, ale naozaj o včelách, o ktoré sa celoročne v našich parkoch staráme. Napríklad práve teraz sa naši drobní susedia pripravujú na dlhé zimné obdobie a keď panuje babie leto, ako v ostatných dňoch, zbierajú peľ z posledných kvitnúcich rastlín. Inak už z včelínov, ktoré sú v rámci ESG stratégie súčasťou našich areálov napríklad na západe Čiech v meste Přeštice alebo v poľskom Štetíne, vylietajú stále zriedkavejšie. To všetko a ešte oveľa viac už vedia aj deti z Přeštickej základnej školy, pre ktoré sme tento rok zorganizovali včelí deň, v rámci ktorého bolo hlavnou úlohou skúsených včelárov povedať im o význame malých výrobcov medu pre náš ekosystém. Včely sú úžasné tvory, bez ktorých by sa naše planéta len ťažko obišla, preto im radi pomáhame a veríme, že v tom môžeme byť inšpiráciou napríklad aj ďalším generáciám. Rola zodpovedného suseda aj náš dôraz na ochranu životného prostredia tak u nás vlastne začína od tých najmenších.