Ešte zelenší Kojetín!

Ešte zelenší Kojetín!

Čo vlastne znamená byť dobrým susedom v lokalitách, kde pôsobíme? Pre nás je to rozmanitá paleta činností, z ktorej sa pár dní po oslavách dňa stromov vykĺbilo ich sadenie na Morave. A to nielen v rámci nášho miestneho priemyselného areálu, ale aj priamo v meste Kojetín. Napriek tomu, že sobotňajšie počasie najskôr vyzeralo pomerne sychravo, našich kolegov @Martina Makovca, @Kristýnu Karáskovú a mnoho ďalších, ktorí pridali pomocnú ruku k dielu, to nezastavilo. Cieľ bol jasný: obuť si pevné topánky, zobrať lopatu a pomôcť ešte viac rozzelenať šesťtisícové mesto v Olomouckom kraji, ktorého sme tiež súčasťou. Sme naozaj veľmi radi, že sa nám do procesu výsadby producentov kyslíka podarilo zapojiť aj obyvateľov Kojetína vrátane detí, spolkov a športových klubov. Spoločne sa nám nakoniec pod dohľadom odborníkov podarilo vysadiť celkom 500 stromov – 200 priamo v zastavanej časti obce a 300 v areáli nášho úplne nového parku.

Všetkým veľmi ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalšie podobné podujatia!