Spoločnosť AUTODOC otvára priemyselnú halu v parku spoločnosti Accolade v Štetíne

Spoločnosť AUTODOC otvára priemyselnú halu v parku spoločnosti Accolade v Štetíne

„Vzájomná spolupráca začala v roku 2017 prenájmom neveľkého skladu s plochou 10 000 m². Odvtedy naša spolupráca prekvitá a teraz spoločne oslavujeme udalosť, ktorá predstavuje aj veľký prírastok do portfólií oboch spoločností. Vďaka tomuto kroku sa spoločnosť Accolade stala najväčším investorom do priemyselných hál v regióne. Park v Štetíne je najväčší v našom portfóliu a spoločnosť AUTODOC sa stala jeho najväčším nájomcom. V budúcnosti budeme spoločne pokračovať v práci, ktorá bude mať len pozitívne dosahy,“ zhrnula Malgorzata Wiecko, Director Asset Management v spoločnosti Accolade Poland.

Viac informácií o slávnostnom otvorení nájdete tu ➡️