Skupina Accolade sa pripojila k iniciatíve pod patronátom OSN – Global Compact

S radosťou oznamujeme, že skupina Accolade sa pripojila k iniciatíve pod patronátom OSN – Global Compact!

Skupina Accolade sa pripojila k iniciatíve pod patronátom OSN – Global Compact

Stali sme sa tak súčasťou najväčšej dobrovoľnej firemnej platformy na svete! Jej cieľom je predovšetkým rozvoj, podpora a výmena nových skúseností v otázke udržateľných a sociálne zodpovedných opatrení v rámci podnikateľskej sféry. Všetci, ktorí patria medzi členov UN Global Compact, sa zaviazali riadiť desiatimi princípmi, ktoré opisujú ideálny model správania v oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, životného prostredia a protikorupčného správania.

Ide o ďalší krok v ústrety lepšej, spravodlivejšej a zodpovednejšej budúcnosti, na ktorej usilovne pracujeme nielen v rámci nášho podnikania, ale aj pri procesoch v našej spoločnosti.

Uvedené princípy, ku ktorých dodržiavaniu sme sa pripojením k iniciatíve zaviazali, nájdete tu https://bit.ly/3U0CT9m