Commercial Real Estate Investment Conference

Dnes sa konal 9. ročník „Konferencie o investíciách do komerčných nehnuteľností“ organizovanej spoločnosťou Eurobuild CEE, na ktorej sme ako významný investor nemohli chýbať! Náš výkonný riaditeľ v Poľsku, Jarek Wnuk, bol jedným z diskutujúcich v rámci panela „Sweetest Thing – Warehouses and Logistics Centers Market“. Počas diskusie pozvaní hostia diskutovali o najpálčivejších výzvach a vyhliadkach tohto segmentu v Poľsku a Európe.

Commercial Real Estate Investment Conference

Diskutujúci sa zaoberali otázkou vplyvu financovania a stavebných nákladov na odvetvie priemyselných nehnuteľností, rizikami recesie na svetových trhoch a vyhliadkami veľkých investičných portfólií. Okrem toho hovorili aj o dôsledkoch stále prebiehajúceho konfliktu na Ukrajine, čo patrilo k najzaujímavejším témam diskusie. 

„V súčasnosti čelí skladový a logistický trh v Poľsku a Európe mnohým výzvam. Medzi tie najdôležitejšie patrí inflácia a s ňou spojené sadzby nájomného. Nájomcovia sa obávajú prevádzkových nákladov v skladových a priemyselných objektoch. Zároveň sa zvyšuje ich povedomie o otázkach životného prostredia a dlhodobých výhodách zavádzania ekologických riešení. Je dôležité, aby sme dôkladne analyzovali trendy a zmeny na trhu a prispôsobili svoje stratégie novej realite. V spoločnosti Accolade sa zameriavame na inovatívne a udržateľné riešenia, aby sme splnili požiadavky našich zákazníkov a zabezpečili vysokú kvalitu našich skladov,“ zdôraznil Jarek Wnuk počas panela.“

Radi by sme poďakovali ostatným účastníkom panela za dynamickú a zaujímavú diskusiu. Menovite sú to Michał Grabara, Jaonna Plaisant, Renata Osiecka, Magdalena Uler-Kłeczek, Marek Dobrzycki a Szymon Ostrowski. Bola to pre nás cenná príležitosť vymeniť si názory na najdôležitejšie výzvy, ktorým čelí sektor komerčných nehnuteľností v Poľsku a Európe. Do skorého videnia!