Jarek Wnuk sa zúčastnil na fóre o trhu s nehnuteľnosťami v poľskom meste Sopot

Minulý týždeň sa skupina Accolade zúčastnila fóra o trhu s nehnuteľnosťami v poľskom meste Sopot. Predstavili sme našu víziu rozvoja sektora priemyselných parkov v regióne strednej Európy so špeciálnym zameraním na Poľsko. A o čom sa diskutovalo? Predovšetkým o prognózach a trendoch na nadchádzajúce roky.

Jarek Wnuk sa zúčastnil na fóre o trhu s nehnuteľnosťami v poľskom meste Sopot

„Sme presvedčení, že investície do moderných priemyselných parkov sú budúcnosťou európskej ekonomiky. V najbližšom období zostane Poľsko atraktívnym investičným trhom pre priemyselný a logistický sektor vďaka relatívne nízkym prevádzkovým nákladom, vysokokvalifikovaným pracovníkom a strategickej polohe. Naša obchodná stratégia je založená na investíciách do tradičných aj moderných priemyselných lokalít, pretože si uvedomujeme ich potenciál aj v ranej fáze vývoja. Odlišuje nás tiež náš regionálny prístup k investíciám,“ povedal počas diskusie Jarek Wnuk, výkonný riaditeľ skupiny Accolade pre Poľsko.

Radi by sme poďakovali aj ďalším účastníkom panela: Krzysztofovi Cipiurovi, Piotrovi Fijołekovi a Marcinovi Kocerbovi, ale tiež Tomaszovi Szpytovi z Property Insider za moderovanie diskusie. Bola to skutočne zaujímavá skúsenosť a výborná príležitosť na výmenu názorov. Dovidenia pri ďalších príležitostiach.