Accolade Stories #2 - Nástenné maľby v Poľsku

Predstavte si mladé dievča, ako z trávnatého brehu púšťa na vodu papierovú loďku. Pozorne sleduje, ako sa pomaly vzďaľuje po prúde rieky. Ide o jednoduchý symbol – krehké plavidlo plávajúce po sčerenej vodnej hladine. Tento moment nám pripomína, ako môžu byť aj malé, ale kreatívne nápady zdrojom veľkej inšpirácie. A práve takou inšpiráciou je pre nás táto nástenná maľba od umelcov Jakuba Bitka a Łukasza Chwałku, ktorá zdobí sprinklerovňu v našom parku Gorzów Wielkopolski.

Accolade Stories #2 - Nástenné maľby v Poľsku

Rieka Warta, ktorú nástenná maľba zobrazuje, je srdcom priemyselného mesta Gorzów Wielkopolski na západe Poľska. Zastáva dôležité miesto v jeho histórii aj identite. Podobne ako táto rieka, ktorá plní rolu dôležitého dopravného a distribučného kanála, prináša aj náš miestny priemyselný park dynamiku a vitalitu do regiónu.

Nástenná maľba s dievčaťom a papierovou loďkou odráža snahu o harmóniu s prírodou. Zdôrazňuje, že naše činnosti ovplyvňujú svet okolo nás a že máme zodpovednosť udržiavať rovnováhu medzi technológiami, ktoré využívame, a prírodnými zdrojmi, ktoré nám boli zverené.

A my vieme, že naša cesta nevedie len cez priemyselné parky, ale tiež cez srdcia ľudí a prírodu, ktorú si vážime. K tomu sme sa v konečnom dôsledku aj zaviazali pri plnení našich ESG cieľov.