Spoločnosť Accolade investuje do nového priemyselného parku v meste Ruda Śląska v regióne Horné Sliezsko.

Spoločnosť Accolade, ktorá na medzinárodnej úrovni investuje do priemyselného vlastníctva, rozširuje svoje portfólio o novú lokalitu v regióne Horné Sliezsko. Čo sa týka priemyselných a skladovacích priestorov patrí tento región medzi najatraktívnejšie oblasti Poľska. Skladové priestory v meste Ruda Śląska budú disponovať celkovou podlahovou plochou 67 000 m2, pričom takmer polovica z tejto rozlohy už bola prenajatá jedinému nájomcovi. Celková hodnota investície dosahuje hodnotu 55 miliónov Eur.

Spoločnosť Accolade investuje do nového priemyselného parku v meste Ruda Śląska v regióne Horné Sliezsko.

Nový park so skladovými priestormi má výhodnú polohu neďaleko diaľnice A4, ktorá ponúka dobrú dostupnosť do Nemecka a miest na západe Poľska, pričom od diaľnice A1 je vzdialený len 15 km. Okrem toho sa tento park nachádza len 60 km od hranice s Českou republikou. Vďaka dobre rozvinutej infraštruktúre sa dá jednoducho dostať do Katovíc, pričom cesta tam trvá približne 20 minút, a zároveň aj do iných miest v regióne Horné Sliezsko. Okrem toho je z parku dobre dostupné aj medzinárodné letisko Katovice v meste Pyrzowice.

Región Horné Sliezsko sa vyznačuje neuveriteľne atraktívnym trhom, ktorý zohráva dôležitú úlohu v oblasti skladovacích priestorov už od začiatku rozvoja tohto odvetvia v Poľsku. Oceňujeme najmä obrovský potenciál tejto lokality, dostupnú infraštruktúru a široký ľudský kapitál. Tieto faktory lákajú spoločnosti, ktoré chcú podnikať a expandovať v tomto regióne. Dúfame, že vďaka našim investíciám bude ich podnikanie na tomto trhu rásť, pričom nájomcom ponúkame najlepšie podmienky na podnikanie.“ uviedol Jarek Wnuk, výkonný riaditeľ spoločnosti Accolade v Poľsku.

Park so skladovými priestormi v meste Ruda Śląska bude pozostávať z dvoch budov na pozemku s rozlohou 13,5 hektára. Väčšinu skladového priestoru v prvej budove si už prenajala spoločnosť Regesta zaoberajúca sa poskytovaním logistických služieb a tieto priestory boli upravené podľa potrieb tohto zákazníka. Rovnako ako všetky nové investície v portfóliu spoločnosti Accolade, aj táto bude disponovať minimálne hodnotením „Excelentná“ v rámci certifikovania BREEAM. 

Podľa správy JLL „Priemyselný trh v Poľsku, 1 pol. roku 2023“, je trh so skladovými priestormi v regióne Horné Sliezsko druhým najväčším v Poľsku po Varšave. Tento región je aj naďalej najvyhľadávanejšou lokalitou s takmer 400 000 m2 skladových priestorov, ktoré predstavujú 20 % skladových priestorov v rámci celej krajiny. Kľúčovým faktorom rastu sektora skladových priestorov v regióne Horné Sliezsko je kvalifikovaná, technicky zameraná pracovná sila. Dôležitú úlohu zohrávajú tiež výhodná poloha a vynikajúca cestná sieť zabezpečujúca spojenie so zvyškom Poľska, ako aj so západnou a strednou Európou.

Spoločnosť Accolade už prevádzkuje jeden park so skladovými priestormi v regióne Horné Sliezsko, ktorý sa nachádza v meste Częstochowa. Investor sa rozhodol pre realizáciu ďalšieho projektu najmä kvôli lokalite a atraktívnym faktorom, ktorými disponuje tento región.